Trường Trung Cấp Phật Học Bình Định - Tu Viện Nguyên Thiều

https://phathocviennguyenthieu.vn


Bộ Kinh Liên Kết (Tương Ưng Kinh Bộ)

Tương Ưng Bộ (Samyutta Nikàya) là bộ kinh thứ ba trong kinh tạng Pàli (Trường bộ, Trung bộ, Tương Ưng bộ, Tăng Chi bộ, và Tiểu bộ).

Bộ Kinh Liên Kết (Tương Ưng Kinh Bộ)

Bộ kinh là một tập hợp các bài kinh dài ngắn không đều, nhưng đa số là các bài kinh ngắn, được sắp xếp và kết nhóm theo từng loại chủ đề, gọi là Tương Ưng (Samyutta). Có tất cả là 56 Tương Ưng được bố trí vào 5 tập, gọi là 5 Thiên (Vagga):

  • 1. Thiên Có Kệ (Sagàthàvagga Samyuttapàli): 11 Tương Ưng
  • 2. Thiên Nhân Duyên (Nidànavagga Samyuttapàli): 10 Tương Ưng
  • 3. Thiên Uẩn (Khandavagga Samyuttapàli): 13 Tương Ưng
  • 4. Thiên Sáu Xứ (Salàyatanavagga Samyuttapàli): 10 Tương Ưng
  • 5. Thiên Đại Phẩm (Mahàvagga Samyuttapàli): 12 Tương Ưng

NỘI DUNG SÁCH:

Quyển 2 - Quyển Nhân-Duyên (Nidāna-Vagga)

Quyển 3 - Quyển Năm Uẩn (Khandha-Vagga)

Quyển 4 - Quyển Sáu Cơ-Sở Cảm-Nhận (Saḷāyatana-Vagga)

Quyển 5 - Quyển Lớn (Saṃyutta Nikāya)

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây