DANH SÁCH TĂNG SINH TỐT NGHIỆP KHÓA VI - NIÊN KHÓA (2011 – 2014)

Thứ bảy - 01/12/2018 14:09
DANH SÁCH TĂNG SINH TỐT NGHIỆP
KHÓA VI - NIÊN KHÓA (2011 – 2014)
Tổng số: 76 Tăng sinh
 
STT HỌ TÊN PHÁP DANH HIỆN TRÚ
(GHI THEO HỒ SƠ NHẬP HỌC)
 1.  
Phan đình Bảo Quảng Ân Chùa Long Khánh - Quy Nhơn.
 1.  
Nguyễn Ngọc Bảo Đức Long Chùa Thiên Trúc - Tuy Phước
 1.  
Nguyễn Lâm Xuân Diễn Đức Thông Chùa Thiên Trúc - Tuy Phước
 1.  
Trần Văn Dũng Nhật Tiến Chùa Thập Tháp - An Nhơn
 1.  
Nguyễn Đình Dũng Quảng Chánh Chùa Long Khánh - Quy Nhơn.
 1.  
Trần Ngọc Duy Đồng Khôi Tu viện Nguyên Thiều
 1.  
Bùi Thành  Đạo Quảng Hạnh Chùa Bích Nam - Tuy Phước
 1.  
Hồ Sĩ Đạt Quảng Tấn Chùa Liên Hoa – Qui Nhơn
 1.  
Vũ Văn  Điệp Vạn Đức Chùa Long Phước - Tuy Phước
 1.  
Trần Văn Định Nhuận Thiền Chùa Hiển Nam- Qui nhơn
 1.  
Đặng Đình Định Quảng Tuệ Chùa Sơn Bình – Tuy Phước
 1.  
Huỳnh Tấn Định Thị Huệ Chùa Minh Châu - Gia Lai.
 1.  
Võ Văn  Độ Nhật Hóa Chùa Thập Tháp - An Nhơn
 1.  
Cao Trường Hận Giác Phú Tịnh xá Bảo Ân - Quy Nhơn
 1.  
Trần Lê  Hậu Đồng Quảng Chùa Quang Minh - Gia lai
 1.  
Nguyễn Văn  Hiền Vạn Trí Chùa Bạch Sa – Qui Nhơn
 1.  
Lâm Văn  Hiếu Giác Minh Đạo Tịnh xá Ngọc Duyên - An Nhơn
 1.  
Nguyễn Văn  Hiếu Nhuận Tâm Chùa Hiển Nam - Qui Nhơn.
 1.  
Lê Văn Hòa Quảng Hiếu Chùa Vạn Thiện - Lâm đồng
 1.  
Trần Thanh Hoài Nhuận Đức Tu viện Nguyên Thiều
 1.  
Võ Xuân Hoàng Giác Ngọc Tx. Ngọc Liên - An Nhơn
 1.  
Phạm Ngọc Hoàng Chúc Phước Chùa Triều Tôn – Phú Yên
 1.  
Lương Lê  Hoàng Thường Đạo Chùa Bửu Nghiêm - Gia Lai
 1.  
Phan Tấn Huy Đức Lưu Chùa Bửu Thắng - Gia Lai.
 1.  
Nguyễn Viết Hưng Nhuận Phát Chùa Hiển Nam - Qui Nhơn.
 1.  
Trần Việt Hưng Đồng Long Tu viện Nguyên Thiều
 1.  
  K’brộp Đồng Phong Tu viện Nguyên Thiều
 1.  
Trần Vĩnh  Khải Nhuận Lý Chùa Thiên Đức - Tuy Phước
 1.  
Lê Ngọc  Khánh Quảng Đạt Chùa Thiên Bình - An Nhơn
 1.  
Trần Văn Khánh Hữu Hòa Chùa Vân Sơn - Tuy Phước
 1.  
Đặng  Lạc Hữu Đạo ChùaGiácHoàng - An Nhơn
 1.  
Võ Trần Vũ  Linh Quang Lộc Chùa Phước Sơn - Tây Sơn
 1.  
Lê Văn  Lộc Vạn Thọ Chùa Bạch Sa – Qui Nhơn.
 1.  
Nguyễn Xuân  Lộc Đức Phước Chùa Thiên Trúc - Tuy Phước
 1.  
Võ Văn  Lợi Nhật Thắng Chùa Thập Tháp - An Nhơn
 1.  
Nguyễn Văn  Luân Vạn Lý Chùa Thiên An – An Nhơn
 1.  
Huỳnh Nguyễn Ngọc NAM Đồng Phát Tu viện Nguyên Thiều
 1.  
Nguyễn Công Ngọc Thị Bảo Chùa long Tuyền - Quảng Nam
 1.  
Nguyễn Thành Nhân Đồng Minh Chùa Quang Phước - Hoài Nhơn
 1.  
Vũ Thạnh  Nhơn Quảng Phổ Chùa Liên Hoa – Qui Nhơn
 1.  
Lê Văn Pháp Hữu Phương Chùa Huệ Hương - Kontum
 1.  
Nguyễn Ngọc phi Đức Tuệ Chùa Thiên Trúc - Tuy Phước
 1.  
Phạm Đức Phi Trung từ Chùa Minh Thành - Gia Lai
 1.  
Nguyễn Văn Phúc Nhuận Tùng Chùa Khải Đoan - đăklăk
 1.  
Nguyễn An  Phụng Hữu Hiến Chùa Hưng Khánh - Tuy Phước
 1.  
Ngô Văn Quân Hữu Lợi Chùa Vân Sơn - Tuy Phước
 1.  
Phạm Ngọc Quang Đức Minh Chùa Tịnh An - Phù Cát
 1.  
Trần Kim Quy Nhật Ngưỡng Chùa Qui sơn - gia lai
 1.  
Nguyễn Văn Quyết Trung Chí Chùa Minh Châu - Gia Lai
 1.  
Nguyễn Thanh  Sang Đồng Như Tu viện Nguyên Thiều
 1.  
Trương Minh  Sang Đức Trọng ch ùa Long Đa - An Nh ơn
 1.  
Đặng Quang  Sơn Vạn Nghiêm Chùa Thiên An – An Nhơn
 1.  
Huỳnh phan văn  Tài Vạn Từ Chùa Phước Quang - An Nhơn
 1. h
Nguyễn Ngọc  Tài Nhuận Ngọc Chùa Tường Quang - Qui Nhơn
 1.  
Nguyễn Thanh Toàn Đức Văn Chùa Thiên Trúc - Tuy Phước
 1.  
Trương Minh  Tòng Đức Hòa ChùaTịnhAn -  Bình Định.
 1.  
Nguyễn Văn Tuấn Quang Thành Chùa Hòa Quang - Phú Yên.
 1.  
Nguyễn Thanh Tùng Đức Năng Chùa Thiên Trúc - Tuy Phước
 1.  
Hà Đắc Thành Nhựt Đạt Chùa ThậTháp - An Nhơn
 1.  
Nguyễn Văn Thế Chúc  Phát Chùa Vân Quang - Phú Yên
 1.  
Nguyễn Trọng Thể Quảng Tánh Chùa Liên Hoa – Qui Nhơn
 1.  
Nguyễn Văn  Thêm Quảng Huy Chùa Bích Nam - Tuy Phước
 1.  
Trần Tiểu  Thiền Vạn Thiền Chùa KhánhVân - Tuy Phước
 1.  
Nguyễn Văn  Thiện Nhựt Phước ChùaThậpTháp - An Nhơn
 1.  
Nguyễn Bá Thiện Vạn Mẫn Chùa Giác Hoàng - An Nhơn
 1.  
Đỗ Văn Duy  Thịnh Nhuận Đạt Tu viện Nguyên Thiều
 1.  
Nguyễn Văn  Thơ Nhựt Phú Chùa Thập Tháp - An Nhơn
 1.  
Nguyễn Hàm  Thức Nhuận Tấn Tu viện Nguyên Thiều
 1.  
Nguyễn Thanh Trang Hiền Thủ Chùa Phước Long- Tây sơn
 1.  
Nguyễn Thế  Trung Quảng Tâm Chùa Sơn Bình – Tuy Phước
 1.  
Lê Duy  Trung Quảng hiền Chùa BíchNam - Tuy Phước
 1.  
Nguyễn Văn Trường Nhuận Giác Tu Viện Nguyên Thiều
 1.  
Trần Hữu Tuấn Vạn Mạnh Tu viện Nguyên Thiều
 1.  
Nguyễn Công Thị Thuận Chùa Giác Nguyên - Quảng Nam
 1.  
Nguyễn Bá Ba  Vương Đồng Bảo Tu viện Nguyên Thiều
 1. h
Võ Xuân  Vương Nhuận Pháp Chùa Linh Phong - Phù Cát


DANH SÁCH NI SINH TỐT NGHIỆP
KHÓA VI - NIÊN KHÓA (2011 – 2014)
Tổng số: 81 Ni sinh
 
STT HỌ TÊN PHÁP DANH HIỆN TRÚ
(GHI THEO HỒ SƠ NHẬP HỌC)
 1.  
Huỳnh Thị Bi Vạn Nguyện Chùa Phước Hội – An Nhơn
 1.  
Trần Thị Ngọc Bích Vạn Hảo Chùa Trung Thành - Tuy Phước
 1.  
Lê Thị Ngọc Bích Pháp Như TT. Pháp Lạc – TP HCM
 1.  
Hứa Thị Bích Chi Thánh Liên Chùa Dược Sư - Đăklăk
 1.  
Hồ Thị Dao Liên Huệ Tịnh Xá Bửu Quang - Tuy Phước
 1.  
Hồ Thị Ngọc Diệp Diệu Thiền Chùa Bảo Tích – BR Vũng Tàu
 1.  
Nguyễn Thị Định Thánh Bửu Chùa Linh Bảo - Tp  Đà Lạt
 1.  
Lê Thị Dịu Nhuận Huyền Chùa Bửu Tân - Gia Lai
 1.  
Đào Thị Duyên Vạn Nhân Chùa Bửu Phước - Gia Lai
 1.  
Phạm Thị Thúy Hạnh Liên Nghĩa Tx. Ngọc Lộ - Tp Đà Nẵng
 1.  
Trần Thị Hậu Nhuận Trung Chùa Lạc Sơn – Khánh Hòa
 1.  
Võ Thị Thu Hiền Quảng Hòa Chùa Sanh liên - An nhơn
 1.  
Huỳnh Thị Minh Hiếu Nhuận Kính Chùa Thanh Bình - Phú Yên
 1.  
Xuân Mộng Hoa Vạn Thảo Chùa Trung Thành – Tuy Phước
 1.  
Nguyễn Thị Hoa Nhuận Quân Chùa Hải Quang - Tuy Phước
 1.  
Phan Thị Tuyết Hoa Vạn Hậu Chùa Kim Hòa - An Nhơn
 1.  
Lê Thị Hoa Đức Quý Chùa Diệu Tịnh - Phú Yên
 1.  
Phùng Thị Yến Hoa Tâm Giác Chùa Sùng Khánh – Bắc Ninh
 1.  
Phan ThỊ Huệ Vạn Trí Chùa Long Tuyền - Gia Lai
 1.  
Nguyễn Thị Xuân Hương Liên Hường Tịnh Xá Ngọc Định – Qui Nhơn
 1.  
Đỗ Thị Khanh Liên Hậu Tịnh Xá Bửu Quang - Tuy Phước
 1.  
Nguyễn Thị Hạnh Kiều Nhuận Ca Chùa Linh Sơn – Qui Nhơn
 1.  
Bùi Thị Lai Hữu Đức Chùa Hòa Quang - An Nhơn
 1.  
Nguyễn Thị Hồng Lan Chúc Uyên Chùa Diệu Giác – An Nhơn
 1.  
Trần Thị Liên Nhuận Thanh Chùa Thiên Ân - Tuy Phước
 1.  
Trần Thị Kim Liên Bổn Giác Chùa Bửu Thắng – Tây Sơn
 1.  
Trần Thị Hồng Liên Thông Nhựt Chùa Vĩnh Lộc  Quảng Nam
 1.  
Hồ Thị Liệu Vạn Từ Chùa Bửu Lâm - ĐakLak
 1.  
Hoàng Thị Quế Linh Trung Lĩnh Chùa Minh Châu - Gia Lai
 1.  
Phạm Thị Ngọc Linh Liên Thắng Tx. Ngọc An – Gia Lai
 1.  
Trần Thị Kim Loan Minh Hiếu Chùa Lộc Uyển – Qui Nhơn
 1.  
Trần Thị Kim Luyến Bổn Thuận Chùa Bửu Thắng - Tây sơn
 1.  
Võ Trà My Minh Thường Chùa Tâm Ấn – Qui Nhơn
 1.  
Dương Thị Na Liên Tâm Chùa Hoàng Liên – TT Huế
 1.  
Ngô Thị Nga Diệu Hiếu Chùa Đông Lai – Bắc Ninh
 1.  
Trương Thị Tuyết Nga Nhật Huệ Chùa Bửu Sơn – Gia Lai
 1.  
Võ Thị Ngọc Nguyên Hỷ Chùa Minh Phước – Khánh Hòa
 1.  
Nguyễn Thị Kim Oanh Nhựt Yến Chùa Kim Quang - Đà Nẵng
 1.  
Lê Thị Diễm Phúc Quang Hạnh Chùa Phước Sơn - Gia Lai
 1.  
Nguyễn Thị Ngọc Phước Nhuận Duyên Chùa Bửu Tân – Gia Lai
 1.  
Trần Thị Phương Duyên Liên Tịnh Xá Ngọc Nhuận – Qui Nhơn
 1.  
Đặng Thị Mỹ Phương Liên Phẩm TX Ngọc Hiệp – Khánh Hòa
 1.  
Nguyễn Thị Tố Quyên Quảng Hiếu Chùa Thanh Trì – Đồng Nai
 1.  
Nguyễn Thị Lệ Sơn Vạn Phước Chùa Trung Thành - Tuy Phước
 1.  
Đỗ Thị Thu Sương Nguyên Diệu Chùa Hải Quang - Tuy Phước
 1.  
Phạm Thị Tâm Liên Hòa Tx. Ngọc Hòa – Khánh Hòa
 1.  
Trần Thị Thúy Thẩm Vạn Phẩm Chùa Khánh Sơn – An Nhơn
 1.  
Hồ Thị Thanh Nhuận Hải Chùa Thiên Ân - Tuy Phước
 1.  
Lê Thị Thanh Liên Thư Tx. Ngọc Túc - Gia Lai.
 1.  
Lê Thị Thu Thảo Nguyên Thuận Chùa Hải Quang - Tuy Phước
 1.  
Diệp Thị Gịa Thảo Minh Hân Chùa Tháp Đôi – Qui Nhơn
 1.  
Đoàn Thị Thảo Thiên Nghiêm Chùa Linh Sơn – Phú Yên
 1.  
Nguyễn Thị Thiện Minh Thảo Chùa Hải Sơn – Phú Yên
 1.  
Nguyễn Thị Lệ Thu Bảo Vân Chùa Bảo Quang - Đồng Nai
 1.  
Hồ Thị Thu Đức Nguyện Chùa Phước Huệ - Đà Nẵng
 1.  
Nguyễn Ngọc Thu Nhuận Hiếu Chùa Phú Thịnh – Phú Yên
 1.  
Ngô Thị Tú Thuận Hằng Diệu  Chùa Vạn Đức - ĐakLak
 1.  
Nguyễn Thị Bích Thuận Diệu An Chùa Viên Quang – BR Vũng Tàu
 1.  
Hồ Thị Minh Thức Hạnh Đoan Chùa Bửu Thắng – Hội An
 1.  
Nguyễn Thị Thương Liên Lưu Tx. Ngọc An – Gia Lai
 1.  
Cù Thị Thủy Quang Minh Chùa Phước Sơn - Gia Lai
 1.  
Hồ Thị Thủy Chúc Tiên Chùa Mỹ Khê – Đà Nẵng
 1.  
Võ Thị Mỹ Tiên Quang Thành Chùa Phước Sơn - Gia Lai.
 1.  
Trần Thị Tốt Vạn Duyên Chùa Phật Ấn – Khánh Hòa
 1.  
Nguyễn Huyền Trân Quang Thanh Chùa Vĩnh Nghiêm - Gia Lai
 1.  
Huỳnh Thu Trang Truyền Pháp Chùa Bồ đề Lan Nhã - TP. HCM
 1.  
Phan Thị Diệu Trang Quảng Thiện Chùa Thanh Trì – Đồng Nai
 1.  
Đỗ Thị Thùy Trang Quảng Nghiêm Thiền Viện Liễu Đức – Đồng Nai
 1.  
Nguyễn Thị Xuân Truyền Thưởng Liên Tx. Ngọc Trung - Gia Lai.
 1.  
Nguyễn Thị Thanh Tuyến Diệu Hạnh Chùa Thường Quang – Hoài Ân
 1.  
Huỳnh Thị Tuyết Nhuận Mai Chùa lạc Sơn – Khánh Hòa
 1.  
Võ Ái Duy Uyên Vạn Thâm Chùa Trung Thành - Tuy Phước
 1.  
Lâm Thị Thu Vân Nghị Liên Tx. Ngọc Trung - Gia Lai
 1.  
Đỗ Thị Hồng Vân Quảng Hiền Thiền Viện Liễu Đức – Đồng Nai
 1.  
Trần Thị Viễn Vạn Tiến Chùa Bảo Quang – Lâm Đồng
 1.  
Hồ Thị Kim Vui Nguyên Lạc Chùa Hải Quang - Tuy Phước
 1.  
Hồ Thị Kim Xinh Liên Như Tịnh Xá Ngọc Như - Phù Cát
 1.  
Phạm Nghi Xuân Đức Hòa Chùa Bửu Thắng – Gia Lai
 1.  
Nguyễn Thị Hữu Ý Trung Thiện Chùa Đức An - Khánh Hòa
 1.  
Nguyễn Thị Yến Nhuận Hiếu Chùa Sanh Liên - An Nhơn
 1.  
Trần Thị Yến Hòa Hảo Chùa Kim Thành - Tuy phước


DANH SÁCH CÁC MÔN HỌC VÀ GIÁO THỌ NĂM I (2011 – 2012)

 
STT MÔN HỌC GIÁO THỌ TRÚ XỨ LỚP
 1.  
Pháp Cú HT. Thích Nguyên Huệ Chùa Bích Nam T&N
 1.  
Hai Thời Khóa Tụng HT. Thích Nguyên Khiết Chùa Tịnh Quang T&N
 1.  
Kinh Thập Thiện ĐĐ. Thích Như Long Chùa Tân An T&N
 1.  
Bát Đại Nhơn Giác ĐĐ. Thích Nhuận Quý Chùa Tịnh Lâm T&N
 1.  
Kinh Trung Bộ ĐĐ. Thích Giác Quang Chùa Pháp Hải T&N
 1.  
Kinh Bách Dụ ĐĐ. Thích Thị Tấn Chùa Phú Thọ T&N
 1.  
Sơ Đẳng Phật Học ĐĐ. Thích Quảng Nhơn Chùa Long Sơn T&N
 1.  

Luật Trường Hàng
HT. Thích Quảng Bửu TV Nguyên Thiều Tăng
SC. TN Minh Tâm Chùa Huwng Quang Ni
 1.  
Phật Pháp Căn Bản ĐĐ. Thích Đồng Thành Chùa Thiên An T&N
 1.  
Bách Pháp Minh Môn HT. Thích Quảng Bửu TV Nguyên Thiều T&N
 1.  
Sử Phật Giáo ĐĐ. Thích Quảng Ngọc Chùa Thiên Lộc Tăng
SC. TN Minh Tấn Chùa Lộc Uyển Ni
 1.  
Nghi Lễ ĐĐ. Thích Đồng Kim Chùa Dương Sơn T&N
 1.  
Hán Văn ĐĐ. Thích Quảng Nhơn  Chùa Long Sơn T&N
 1.  
Anh Văn GV. Hàn Tuyết Anh TX An Nhơn    T&N

DANH SÁCH CÁC MÔN HỌC VÀ GIÁO THỌ NĂM II (2012 – 2013)

 
STT MÔN HỌC GIÁO THỌ TRÚ XỨ  
01. Kinh Trường A Hàm HT. Thích Nguyên Huệ Chùa Bích Nam T&N
02. Kinh Trung Bộ ĐĐ. Thích Giác Quang Chùa Pháp Hải T&N
03. Việt Văn ĐĐ. Thích Giác Tri TX Ngọc Hòa T&N
04. Kinh Na Tiên ĐĐ. Thích Đồng Kim Chùa Dương Sơn T&N
05. Phát Bồ Đề Tâm Văn ĐĐ. Thích Như Long Chùa Tân An T&N
06. Cảnh Sách HT. Thích Quảng Bửu TV Nguyên Thiều Tăng
07. Sử Phật Giáo ĐĐ. Thích Quảng Ngọc Chùa Thiên Lộc T&N
08. Kinh Di Giáo ĐĐ. Thích Đồng Kỳ TV Nguyên Thiều T&N
09. Phật Thừa Tông Yếu ĐĐ. Thích Đồng Kỳ TV Nguyên Thiều T&N
10. Tứ Thập Nhị Chương HT. Thích Nguyên Khiết Chùa Tịnh Quang T&N
11. Phật Pháp Căn Bản ĐĐ. Thích Đồng Thành Chùa Thiên An T&N
12. Luật Giải HT. Thích Đồng Chơn Chùa Bình An T&N
13. Duy Thức ĐĐ. T Nhuận Quý Chùa Tịnh Lâm T&N
12. Hán Văn ĐĐ. Thích Quảng Nhơn  Chùa Long Sơn T&N
13. Anh Văn GV. Hàn Tuyết Anh TX An Nhơn    T&N


DANH SÁCH CÁC MÔN HỌC VÀ GIÁO THỌ NĂM III (2013 – 2014)

 
STT MÔN HỌC GIÁO THỌ TRÚ XỨ LỚP
01 Kinh Tăng Chi HT. Thích Nguyên Huệ Chùa Bích Nam T&N
02 Duy Ma Cật HT. Thích Nguyên Khiết Chùa Tịnh Quang T&N
03 Tông Phái Phật Giáo ĐĐ. Thích Đồng Kim Chùa Dương Sơn T&N
04 Đại Thừa Khởi Tín ĐĐ. Thích Như Long Chùa Tân An T&N
05 Đại Thừa Chỉ Quán HT. Thích Quảng Bửu TV Nguyên Thiều Tăng
06 Sử Phật Giáo ĐĐ. Thích Quảng Ngọc Chùa Thiên Lộc T&N
07 Phật Pháp Căn Bản ĐĐ. Thích Đồng Thành Chùa Thiên An T&N
08 Kinh Kim Cang ĐĐ. Thích Đồng Hội Chùa Hưng Quang T&N
09 Luật Giải HT. Thích Đồng Chơn Chùa Bình An T&N
10 Duy Thức ĐĐ. T Nhuận Quý Chùa Tịnh Lâm T&N
11 Hán Văn ĐĐ. Thích Quảng Nhơn  Chùa Long Sơn T&N
12 Kinh Pháp Bảo Đàn ĐĐ. Thích Thị Tấn Chùa Phú Thọ T&N
13 Nghệ Thuật Diễn Giảng (hk1) ĐĐ. Thích Giác Tri TX Ngọc Hòa T&N
14 Tâm Lý Giao Tiếp (hk2) ĐĐ. Thích Giác Tri TX Ngọc Hòa T&N
15 Hiến Chương ĐĐ. Thích Viên Chơn Chùa Long Hoa T&N
16 Anh Văn GV. Hàn Tuyết Anh TX An Nhơn    T&N

DANH SÁCH BAN GIÁM HIỆU KHÓA VI

 
STT ĐẠO HIỆU CHỨC VỤ TRÚ XỨ
01. HT. T QUẢNG BỬU GIÁM LUẬT
GIÁO THỌ TRƯỞNG
TV NGUYÊN THIỀU
02. ĐĐ. T ĐỒNG THÀNH HIỆU TRƯỞNG CHÙA THIÊN AN
03. ĐĐ. T QUẢNG NHƠN PHÓ HIỆU TRƯỞNG CHÙA LONG SƠN
04. SC. TN MINH TÂM PHÓ HIỆU TRƯỞNG CHÙA HƯƠNG QUANG
06. ĐĐ. T NHƯ LONG CHÁNH THƯ KÝ CHÙA TÂN AN
07. SC. TN MINH THÔNG PTK - CHÁNH VP CHÙA THIÊN ÂN
08. ĐĐ. T QUẢNG DŨNG PHỤ TRÁCH VP CHÙA LONG KHÁNH
09. SC. TN MINH THÀNH THỦ QUỸ CHÙA PHỔ MINH
10. SC. TN MINH TẤN
SC. TN MINH LẠC
SC. TN ĐỒNG XUÂN

THƯ VIỆN
CHÙA LỘC UYỂN
CHÙA KHÁNH SƠN
CHÙA HƯƠNG QUANG
11. ĐĐ. T ĐỒNG KỲ
ĐĐ. T THỊ THUẬN
ĐĐ. T NHUẬN HIỆP
QUẢN CHÚNG TĂNG
(3 năm)
TV NGUYÊN THIỀU
CHÙA MINH TỊNH
TV NGUYÊN THIỀU
12. NS. TN HẠNH GIẢI
SC. TN VẠN VÂN
SC. TN VẠN NGỌC
QUẢNG CHÚNG NI
(năm 1)
CHÙA TÂM ẤN
CHÙA HÒA QUANG
CHÙA TỊNH HÒA
13. SC. TN MINH NHỰT
SC. TN ĐỒNG NGÂN
QUẢNG CHÚNG NI
(năm 2)
CHÙA TỊNH ĐỘ
CHÙA DIỆU GIÁC
14. SC. TN TRUNG TĨNH
SC. TN TÂM HẢO
QUẢNG CHÚNG NI
(năm 3)
CHÙA HẢI QUANG
15. SC. TN ĐỒNG KHAI
SC. TN MINH NGỌC
QUẢNG CHÚNG NI
(cuối năm 3)
CHÙA LONG HẠNH
CHÙA PHƯỚC THIỆN
16. ĐĐ. T THỊ THUẬN CHỦ NHIỆM LỚP TĂNG NĂM 1 CHÙA MINH TỊNH
17. ĐĐ. T ĐỒNG KIM CHỦ NHIỆM LỚP TĂNG NĂM 2-3 CHÙA DƯƠNG SƠN
18. SC. TN ĐỒNG NGÂN CHỦ NHIỆM LỚP NI
3 NĂM
CHÙA DIỆU GIÁC 

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Videos
Thống kê
 • Đang truy cập6
 • Hôm nay21
 • Tháng hiện tại10,143
 • Tổng lượt truy cập280,291
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây