DANH SÁCH TĂNG SINH TỐT NGHIỆP KHÓA V - NIÊN KHÓA (2007 – 2010)

Thứ bảy - 01/12/2018 14:07
DANH SÁCH TĂNG SINH TỐT NGHIỆP
KHÓA V - NIÊN KHÓA (2007 – 2010)
Tổng số: 51 Tăng sinh
STT HỌ TÊN PHÁP DANH HIỆN TRÚ
(GHI THEO HỒ SƠ NHẬP HỌC)
 1.  
Nguyễn Hoài Ân Thị Thọ Chùa Minh Tịnh – Qui Nhơn
 1.  
Nguyễn Văn Cường Vạn Lợi Chùa Hồng Sơn – An Nhơn
 1.  
Phạm Đình Cung Quảng Đạt Chùa Linh Phong – Phù Cát
 1.  
Trần Xuân Diệu Thông Chơn Chùa Khánh Vân – Tuy Phước
 1.  
Nguyễn Minh Dự Vạn Hạnh Chùa Bửu Quang – Gia Lai
 1.  
Lê Ngọc Hạnh Vạn Phú Chùa Long Phước – Tuy Phước
 1.  
Dương Văn Nhuận Hoàng Chùa Thiên Đức – Tuy Phước
 1.  
Đinh Việt Hiển Vạn Thông Chùa Sơn Long – Qui Nhơn
 1.  
Châu Quang Hội Nhuận Hải Chùa Thiên Đức  Tuy Phước
 1.  
Lê Trần Khánh Hòa Huệ Phước Chùa Kỳ Viên – TP Nha Trang
 1.  
Phan Thành Hợp Quảng Luật Chùa Long Sơn – Bồng Sơn
 1.  
Lương Quốc Hưng Đức Nguyên Chùa Thiên Trúc – Tuy Phước
 1.  
Nguyễn Ngọc Hùng Vạn Hậu Chùa Giác Hoàng – An Nhơn
 1.  
Võ Ngọc Khang Quảng Ninh Chùa Tịnh Quang – Tuy Phước
 1.  
Phan Quang Quang Trọng Chùa Viên Quang – An Khê
 1.  
Nguyễn Quốc Lễ Đức Giáo Chùa Long Đa – An Nhơn
 1.  
Đào Duy Long Vạn Thành Chùa Bửu Quang – Gia Lai
 1.  
Nguyễn Thành Luân Nhựt Lộc Chùa Giác Nguyên – An Nhơn
 1.  
Nguyễn Văn Na Nhuận Duy Chùa Thiên Đức – Tuy Phước
 1.  
Lê Sơn Đẩu Sơn Đẩu Chùa Khánh Liên – An Nhơn
 1.  
Nguyễn Văn Nam Nhựt Phương Chùa Từ Quang – Phù Cát
 1.  
Đỗ Trọng Nay Quảng Kim Chùa Linh Phong – Phù Cát
 1.  
Huỳnh Duy Ngân Đồng Hưng Tu Viện Nguyên Thiều
 1.  
Phạm Chí Nguyên Đồng Lưu Tu Viện Nguyên Thiều
 1.  
Đỗ Thái Nguyên Vạn Đức Chùa Bửu Liên – Tuy Phước
 1.  
Phan Trọng Nguyên Vạn Pháp Chùa Gia Khánh – Tuy Phước
 1.  
Nguyễn Tấn Phong Vạn Thanh Chùa Gia Khánh – Tuy Phước
 1.  
Nguyễn Trọng Phụng Quảng Dũng Chùa Bửu Thắng – Gia Lai
 1.  
Nguyễn Văn Phụng Quảng Sự Chùa Phước Sơn – Phú Yên
 1.  
Nguyễn Đình Phùng Đồng Nhuận Tu Viện Nguyên Thiều
 1.  
Dương Thái Quang Hữu Huy Chùa Tường Vân – Phù Mỹ
 1.  
Ngô Hồng Sang Nhuận Trọng Chùa Thiên Phước – Phù Mỹ
 1.  
Nguyễn Minh Tâm Nhuận Trí Chùa Long Hòa – Phù Cát
 1.  
Nguyễn Thanh Tâm Đồng Đạo Chùa Bình Quang – Tuy Phước
 1.  
Nguyễn Chí Tân Nhựt Tiến Chùa Phước Lộc – An Nhơn
 1.  
Võ Tấn Trường Thi Quang Thọ Chùa Phước Sơn – Tây Sơn
 1.  
Trảo Anh Thịnh Quảng Hảo Chùa Bích Nam – Tuy Phước
 1.  
Phan Văn Thức Nhuận Tánh Chùa Hồng Sơn – An Nhơn
 1.  
Nguyễn Kim Thức Vạn Trí Chùa Phước Hưng – Qui Nhơn
 1.  
Võ Trường Thuật Hữu Trí Chùa Lộc Sơn – An Nhơn
 1.  
Nguyễn Văn Thủy Vạn Nguyên Chùa Long Phước – Tuy Phước
 1.  
Lương Đình Tín Nhuận Căn Chùa Long Hòa – Phù Cát
 1.  
Nguyễn Trung Tường Nhựt Hoàn Chùa Bảo Sơn – Phù Mỹ
 1.  
Nguyễn Lê Minh Trí Nhuận Định Chùa Thiền Tôn – Bình Thuận
 1.  
Nguyễn Thanh Trung Quảng Thành Chùa Hoa Nghiêm – Đăk Nông
 1.  
Ngô Văn Trung Nhựt Ái Chùa Bảo Sơn – Phù Mỹ
 1.  
Huỳnh Đồng Trung Nhuận Hiếu Chùa Long Hòa – phù Cát
 1.  
Lê Quang Tuân Nhựt Thừa Chùa Thập Tháp – An Nhơn
 1.  
Võ Thanh Tùng Quảng Nhựt Chùa Tịnh Quang – Tuy Phước
 1.  
Huỳnh Văn Đồng Thanh Chùa Phước Lâm – TP HCM
 1.  
Lê Văn Ý Quảng Thiện Chùa Phước Sơn – Phú Yên
                             
DANH SÁCH NI SINH TỐT NGHIỆP
KHÓA V - NIÊN KHÓA (2007 – 2010)
Tổng số: 57 Ni sinh
STT HỌ TÊN PHÁP DANH HIỆN TRÚ
(GHI THEO HỒ SƠ NHẬP HỌC)
 1.  
Lê Thị Hoàng Ân Nguyên Duyên Chùa Hải Quang – Tuy Phước
 1.  
Phạm Thị Cúc Vạn Thảo Chùa Tân Long – Tuy Phước
 1.  
Huỳnh Thị Dung Nguyên Minh Chùa Hải Quang – Tuy Phước
 1.  
Nguyễn Thị Bích Duyên Quảng Thiện Chùa Tâm Ấn – Qui Nhơn
 1.  
Lê Thị Duyên Bổn Duyên Chùa Bửu Thắng – Tây Sơn
 1.  
Phan Thị Đào Vạn Tiên Chùa An Hòa – Phù Cát
 1.  
Trần Thị Kim Đoan Diệu Giác Chùa Thường Quang – Hoài Ân
 1.  
Đào Thị Đức Chúc Tâm Chùa Tịnh Đức – TP Nha Trang
 1.  
Phạm Thị Lệ Hằng Vạn Hòa Chùa Trung Thành – Tuy Phước
 1.  
Bùi Thị Thúy Hằng Liên Thanh TX Bửu Quang – Tuy Phước
 1.  
Võ Thị Minh Thảo Vạn Thảo Chùa Hương Quang – Tuy Phước
 1.  
Nguyễn Thị Hiền Liên Nhường TX Ngọc Định – Qui Nhơn
 1.  
Nguyễn Thị Hiếu Thánh Nghĩa Chùa Dược Sư – Đăklăk
 1.  
Hoàng Thị Ngọc Hiếu Huệ Minh Chùa Phước Viên – Đăklăk
 1.  
Võ Thị Thúy Hoa Vạn Mai Chùa Trung Thàn – Tuy Phước
 1.  
Trương Thị Kim Hòa Chơn Bảo TV Viên Thông – BR Vũng Tàu
 1.  
Huỳnh Thị Hoàng Như Nguyện Chùa Liên Trì – Phú Yên
 1.  
Lê Thị Hồng Nhuận Hiền Chùa Phú Thịnh – Phú Yên
 1.  
Phan Thị Hường Liên Giải TX Ngọc Túc – Gia Lai
 1.  
Lê Thị Ánh Huệ Nguyên Trọng Chùa Hải Quang – Tuy Phước
 1.  
Hồ Thị Lan Viên Đạt Chùa Thiên Bình – Đồng Nai
 1.  
Lê Thị Linh Liên Như TX Ngọc Thành – Đăklăk
 1.  
Lê Thị Thùy Linh Minh Hiếu Chùa Tháp Đôi – Qui Nhơn
 1.  
Nguyễn Thị Thùy Linh Vạn Liễu Chùa Trung Thành – Tuy Phước
 1.  
Đặng Thị Trúc Linh Nguyên Lục Chùa Tâm Ấn – Qui Nhơn
 1.  
Nguyễn Thị Lùn Minh Hiền Chùa Hải Sơn – Phú Yên
 1.  
Đoàn Thị Minh Chơn TT Pháp Ấn – Qui Nhơn
 1.  
Hồ Thị Ngọc Minh Hướng Chùa Tăng Quang – Qui Nhơn
 1.  
Lê Thị Tuyết Mai Thánh Hiền Chùa Kiều Đàm – Phù Cát
 1.  
Trần Thị Mai Liên Lam TX Ngọc An – An Khê
 1.  
Võ Thị Tố Nga Quảng Nhu Chùa Bửu Thắng – Tây Sơn
 1.  
Tăng Thị Minh Ngọc Diệu Bích Chùa Bích Nam – Tuy Phước
 1.  
Huỳnh Thị Nguyệt Đồng Thuận Chùa Long Quang – Phù Cát
 1.  
Nguyễn Thị Nhung Quảng Thanh Chùa Tăng Quang – Qui Nhơn
 1.  
Nguyễn Thị Hồng Nhung Tịnh Thọ Chùa Tuệ Quang – TP Đà Lạt
 1.  
Bạch Thị Thúy Oanh Liên Lâm TX Ngọc An – An Khê
 1.  
Lê Thị Phượng Liên Thuần TX Ngọc An – An Khê
 1.  
Võ Thị Phước Phước Hải Chùa Phước Huệ - Kontum
 1.  
Lê Thúy Quỳnh Minh Thảo Chùa Tháp Đôi – Qui Nhơn
 1.  
Trần Thị Tâm Đồng Tiến Chùa Hương Quang – Tuy Phước
 1.  
Nguyễn Thị Thanh Thánh Đạt Chùa Thảo Đường – BR Vũng Tàu
 1.  
Đinh Thị Thuận Thành Quảng Chánh Chùa Tăng Quang – Qui Nhơn
 1.  
Lê Thị Thảo Quảng Dược Chùa Tâm Ấn – Qui Nhơn
 1.  
Châu Thị Minh Thi Đồng Thịnh Chùa Thanh Long – Qui Nhơn
 1.  
Ngô Thị Thúy Thơ Đề Trí Chùa Hiển Mật – Đồng Nai
 1.  
Trần Thị Thơm Diệu Duyên Chùa Thường Quang – Hoài Ân
 1.  
Huỳnh Thị Thu Liên Sen TX Ngọc Như – Phù Cát
 1.  
Nguyễn Thị Diệu Thùy Liên Thuận TX Ngọc Thuận – An Nhơn
 1.  
Tôn Nữ Thị Thúy Thông Phước Chùa Linh Sơn – TP Nha Trang
 1.  
Trần Thị Thanh Thúy Vạn Châu Chùa Trung Thành – Tuy Phước
 1.  
Võ Thị Thu Thủy Thông Tuệ TT Phổ Hiền – An Nhơn
 1.  
Phan Thị Lệ Thủy Liên Trầm TX Ngọc Túc – Gia Lai
 1.  
Nguyễn Thị Thu Tuyết Vạn Huyền Chùa Linh Sơn  Vân Canh
 1.  
Nguyễn Thị Tình Hữu Tính Chùa Phước Viên – Tuy Phước
 1.  
Nguyễn Thị Tuyết Vạn Hiếu Chùa Long Hương – An Nhơn
 1.  
Trần Thị Ngọc Vân Vạn Hương Chùa Long Hương – An Nhơn
 1.  
Nguyễn Thị Xang Nhuận Kiết Thiền Đường Liễu Quán - BRVT


DANH SÁCH CÁC MÔN HỌC VÀ GIÁO THỌ NĂM I (2007 – 2008)
 
STT MÔN HỌC GIÁO THỌ TRÚ XỨ LỚP
 1.  
Kinh Pháp Cú HT. T Nguyên Huệ Chùa Bích Nam T&N
 1.  
Luật Trường Hàn HT. T Quảng Bửu Tu Viện Nguyên Thiều Tăng
 1.  
Kinh Na Tiên ĐĐ. T Giác Quang Chùa Phổ Bảo T&N
 1.  
Sơ Đẳng PHGKT HT. T Đồng Chơn Chùa Bình An T&N
 1.  
Hai Thời Khóa Tụng HT. T Nguyên Khiết Chùa Tịnh Quang T&N
 1.  
Nghi Lễ TT. T Đồng Tịnh Chùa Gia Khánh T&N
 1.  
Hán Văn ĐĐ. T Quảng Nhơn Chùa Long Sơn T&N
 1.  
Sử Phật Giáo ĐĐ. T Quảng Thức Chùa Hương Mai Tăng
 1.  
Bát Đại Nhơn Giác ĐĐ. T Nhuận Quý Chùa Tịnh Lâm T&N
 1.  
Kinh Thập Thiện ĐĐ. T Như Long Chùa Tân An Tăng
 1.  
Bách Pháp Minh Môn ĐĐ. T Nhuận Trí Chùa Thiên Đức T&N
 1.  
Phật Pháp Căn Bản ĐĐ. T Quảng Thông Chùa Long Khánh Tăng
 1.  
Kinh Trường Bộ (TG) ĐĐ. T Đồng Kim Chùa Chi Hội An Nhơn T&N
 1.  
Hành Thiền ĐĐ. T Giác Tri TX Ngọc Sơn T&N
 1.  
Luật Trường Hàng SC. TN Minh Tâm Chùa Hương Quang Ni
 1.  
Sử Phật Giáo SC. TN Minh Tấn Chùa Lộc Uyển Ni
 1.  
Kinh Thập Thiện SC. TN Minh Thông Chùa Sanh Liên Ni
 1.  
Phật Pháp Căn Bản SC. TN Minh Thành Chùa Tháp Đôi Ni
 1.  
Anh Văn GV. Hàn Tuyết Anh TT Bình Định T&N
DANH SÁCH CÁC MÔN HỌC VÀ GIÁO THỌ NĂM II (2008 – 2009)
 
STT MÔN HỌC GIÁO THỌ TRÚ XỨ LỚP
01 Kinh Trường A Hàm HT. T Nguyên Huệ Chùa Bích Nam T&N
02 Đại Thừa Chỉ Quán HT. T Quảng Bửu Tu Viện Nguyên Thiều T&N
03 Kinh Di Giáo ĐĐ. T Giác Quang Chùa Phổ Bảo Tăng
04 Sa Di Luật Giải HT. T Đồng Chơn Chùa Bình An T&N
05 Tứ Thập Nhị Chương HT. T Nguyên Khiết Chùa Tịnh Quang T&N
06 Cảnh Sách Luật Giải TT. T Đồng Tịnh Chùa Gia Khánh T&N
07 Hán Văn ĐĐ. T Quảng Nhơn Chùa Long Sơn T&N
08 Sử Phật Giáo ĐĐ. T Viên Chơn Chùa Long Hoa Tăng
09 Nhân Minh Luận ĐĐ. T Nhuận Quý Chùa Tịnh Lâm T&N
10 Kinh Kim Cang ĐĐ. T Như Long Chùa Tân An T&N
11 DT Tam Thập Tụng ĐĐ. T Nhuận Trí Chùa Thiên Đức T&N
12 Phật Pháp Căn Bản ĐĐ. T Quảng Thông Chùa Long Khánh Tăng
13 Phật Thừa Tông Yếu ĐĐ. T Đồng Kỳ TV Nguyện Thiều T&N
14 Tông Phái Phật Giáo ĐĐ. T Đồng Kim Chùa Chi Hội An Nhơn T&N
15 Kinh Di Giáo SC. TN Đồng Hạnh Chùa Hương Quang Ni
16 Sử Phật Giáo SC. TN Minh Tấn Chùa Lộc Uyển Ni
17 Kinh Thập Thiện SC. TN Minh Thông Chùa Sanh Liên Ni
18 Phật Pháp Căn Bản SC. TN Minh Thành Chùa Tháp Đôi Ni
19 Anh Văn GV. Hàn Tuyết Anh TT Bình Định T&N

DANH SÁCH CÁC MÔN HỌC VÀ GIÁO THỌ NĂM III (2009 – 2010)
 
STT MÔN HỌC GIÁO THỌ TRÚ XỨ LỚP
01 Đại Thừa Chỉ Quán HT. T Quảng Bửu Tu Viện Nguyên Thiều T&N
02 Kinh Duy Ma Cật HT. T Nguyên Khiết Chùa Tịnh Quang T&N
03 Sa Di Luật Giải HT. T Đồng Chơn Chùa Bình An T&N
04 Cảnh Sách Luật Giải TT. T Đồng Tịnh Chùa Gia Khánh T&N
05 Hán Văn ĐĐ. T Quảng Nhơn Chùa Long Sơn T&N
06 Phật Thừa Tông Yếu ĐĐ. T Đồng Kỳ TV Nguyện Thiều T&N
07 Phát Bồ Đề Tâm Văn ĐĐ. T Nhuận Trí Chùa Thiên Đức T&N
08 Duy Thức ĐĐ. T Nhuận Quý Chùa Tịnh Lâm T&N
09 Phật Học Khái Luận ĐĐ. T Đồng Kim Chùa Chi Hội An Nhơn T&N
10 ĐT Khởi Tín Luận ĐĐ. T Như Long Chùa Tân An T&N
11 Sử Phật Giáo ĐĐ. T Viên Chơn Chùa Long Hoa Tăng
12 Kinh Pháp Bảo Đàn ĐĐ. T Quảng Thông Chùa Long Khánh T&N
13 Luật Thức Xoa SC. TN Đồng Hạnh Chùa Hương Quang Ni
14 Sử Phật Giáo SC. TN Minh Tấn Chùa Lộc Uyển Ni
15 Anh Văn GV. Hàn Tuyết Anh TT Bình Định T&N


DANH SÁCH BAN GIÁM HIỆU KHÓA V
 
STT ĐẠO HIỆU CHỨC VỤ TRÚ XỨ
01. HT. T TỊNH NHÃN HIỆU TRƯỞNG CHÙA GIÁC HOÀNG
02. HT. T NGUYÊN HUỆ PHÓ HIỆU TRƯỞNG CHÙA BÍCH NAM
03. NT. TN HẠNH NGHIÊM PHÓ HIỆU TRƯỞNG CHÙA LỘC UYỂN
04. HT. T QUẢNG BỬU GIÁM LUẬT TV NGUYÊN THIỀU
05. TT. T QUẢNG ĐỘ THỦ QUỸ CHÙA LONG HÒA
06. ĐĐ. T NHUẬN TRÍ THƯ KÝ CHÙA THIÊN ĐỨC
07. SC. TN MINH THÔNG CHÁNH VĂN PHÒNG CHÙA SANH LIÊN
08. SC. TN ĐỒNG HẠNH THƯ VIỆN CHÙA HƯƠNG QUANG
09. SC. TN MINH TẤN THƯ VIỆN CHÙA LỘC UYỂN
10. ĐĐ. T ĐỒNG KỲ QUẢN CHÚNG TĂNG TV NGUYÊN THIỀU
11. ĐĐ. T NHUẬN THẢO QUẢN CHÚNG TĂNG CHÙA THIÊN ĐỨC
12. SC. TN HẠNH HUỆ QUẢN CHÚNG NI  (N1) CHÙA DIỆU ẤN
12. SC. TN HẢI TUỆ QUẢN CHÚNG NI (N2) CHÙA PHƯỚC HỘI
13. SC. TN THÔNG TÚC QUẢN CHÚNG NI (N3) CHÙA DIỆU GIÁC 

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Videos
Thống kê
 • Đang truy cập8
 • Hôm nay41
 • Tháng hiện tại10,163
 • Tổng lượt truy cập280,311
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây