DANH SÁCH TĂNG SINH TỐT NGHIỆP KHÓA IV - NIÊN KHÓA (2004 – 2007)

Thứ bảy - 01/12/2018 14:01
DANH SÁCH TĂNG SINH TỐT NGHIỆP
KHÓA IV - NIÊN KHÓA (2004 – 2007)
Tổng số: 41 Tăng sinh
STT HỌ TÊN PHÁP DANH HIỆN TRÚ
(GHI THEO HỒ SƠ NHẬP HỌC)
 1.  
Lê Công Ánh Quảng Công Chùa Long Khánh – Qui Nhơn
 1.  
Nguyễn Hoàng Cung Nhuận Lâm Chùa Phổ Tịnh – An Nhơn
 1.  
Quách Đình Danh Vạn Hưng Chùa Bạch Sa – Qui Nhơn
 1.  
Ngô Ngọc Nhuận Lực Chùa Thiên Đức – Tuy Phước
 1.  
Hồ Quang Duyệt Quảng Thiên Chùa Long Khánh – Qui Nhơn
 1.  
Nguyễn Văn Đông Trung Chơn Chùa Thanh Quang – An Nhơn
 1.  
Võ Phước Đức Đức Trí Chùa Thiên Trúc – Tuy Phước
 1.  
Nguyễn Ngọc Hạnh Tâm Nguyện Chùa Gia Khánh – Tuy Phước
 1.  
Nguyễn Tài Tuệ Đồng Trung Tu Viện Nguyên Thiều
 1.  
Nguyễn Tấn Hoàng Vạn Ân Chùa Bạch Sa – Qui Nhơn
 1.  
Trương Công Hoàn Đồng Hảo Chùa Hoằng Hóa – Hoài Nhơn
 1.  
Trịnh Minh Tuấn Quảng Từ Chùa Bửu Thắng – Gia Lai
 1.  
Phạm văn Lộc Vạn Quả Chùa Bạch Sa – Qui Nhơn
 1.  
Nguyễn Thái Miên Nhựt Hòa Chùa Thập Tháp – An Nhơn
 1.  
Nguyễn Ngọc Minh Minh Duyên TX Ngọc Hội – Hoài Nhơn
 1.  
Nguyễn Văn Mười Đức Dũng Chùa Ngưỡng Quang – An Nhơn
 1.  
Trịnh Thanh Thuận Vạn Hòa Chùa Thanh Quang – An Nhơn
 1.  
Nguyễn Phúc Thiện Thị Tâm Chùa Minh Tịnh – Qui Nhơn
 1.  
Phan Nhựt Nhâm Nhựt Hiền Chùa Thập Tháp – An Nhơn
 1.  
Lê Minh Thiện Nhựt Hảo Chùa Thập Tháp – An Nhơn
 1.  
Nguyễn Văn Nhiên Giác Bổn TX Ngọc Duyên – An Nhơn
 1.  
Nguyễn Ngọc Phụng Đức Chánh Chùa Thiên Trúc – Tuy Phước
 1.  
Trần Đình Phùng Nhuận Thịnh Chùa Thiên Đức – Tuy Phước
 1.  
Đỗ Tấn Quang Vạn Thiện Chùa Bửu Quang – Gia Lai
 1.  
Nguyễn Phúc Quang Đồng Thành Chùa Phổ Quang – Tây Sơn
 1.  
Lê Chí Quốc Nhuận Bảo Chùa Trúc Lâm – Qui Nhơn
 1.  
Nguyễn Trung Thành Nhuận Kính Chùa Thiên Phước – Phù Mỹ
 1.  
Trần Ngọc Thơ Đức Chơn Chùa Thiên Trúc – Tuy Phước
 1.  
Ca Xuân Thoại Đồng Ngữ Chùa Chi Hội An Nhơn
 1.  
Lâm Sanh Thuận Quảng Nhuận Chùa Long Khánh – Qui Nhơn
 1.  
Đỗ Thanh Tình Không Chiếu Chùa Hương Quang – Tây Sơn
 1.  
Phan Duy Toàn Nhuận Thể Chùa Long Khánh – Qui Nhơn
 1.  
Đặng Minh Tâm Huệ Tịch Chùa Kỳ Viên – TP Nha Trang
 1.  
Nguyễn Văn Trọng Giác Phước TX Ngọc Duyên – An Nhơn
 1.  
Vũ Đình Trọng Nhuận Giác Tu Viện Nguyên Thiều
 1.  
Phùng Thiết Trịnh Đồng Chơn Chùa Chi Hội An Nhơn
 1.  
Nguyễn Văn Trung Giác Ngẫm TX Ngọc Duyên – An Nhơn
 1.  
Lê Minh Trung Vạn Nghĩa Chùa Thiên Quang – An Nhơn
 1.  
Trần ngọc Nhựt Hỷ Chùa Thập Tháp – An Nhơn
 1.  
Châu Văn Thưởng Vạn Thức Chùa Kim Long – An Nhơn
 1.  
Trần Văn Hòa Nhuận Hiệp Tu Viện Nguyên Thiều


DANH SÁCH NI SINH TỐT NGHIỆP
KHÓA IV - NIÊN KHÓA (2004 – 2007)
Tổng số: 56 Ni sinh
STT HỌ TÊN PHÁP DANH HIỆN TRÚ
(GHI THEO HỒ SƠ NHẬP HỌC)
 1.  
Trần Thị Ngọc Anh Minh Bảo Chùa An Thạnh – Gia Lai
 1.  
Phạm Thị Huệ Trung Chùa Tịnh Hòa – An Nhơn
 1.  
Huỳnh Nguyên Bình Minh An Chùa Hải Sơn – Phú Yên
 1.  
Bùi Thị Chuyển Thánh Bằng Chùa Dược Sư – Đăklăk
 1.  
Nguyễn Thị Mỹ Dung Vạn Từ Chùa Trung Thành – Tuy Phước
 1.  
Nguyễn Thị Phúc Duyên Quảng Tường Chùa Diệu Tịnh – Phú Yên
 1.  
Nguyễn Thị Thúy Hằng Quảng Đăng Chùa Sanh Liên – An Nhơn
 1.  
Nguyễn Thị Hạnh Thông Bảo Chùa Địch Quang – Khánh Hòa
 1.  
Nguyễn Thị Ngọc Hiến Liên Thanh TX Ngọc Thành – Đăklăk
 1.  
Phạm Thị Minh Hiếu Đức Hiếu Chùa Quan Âm – An Nhơn
 1.  
Phan Thị Thùy Hoa Liên Điền TX Ngọc Túc – Gia Lai
 1.  
Ung Thị Hồng Vạn Liên Chùa Trung Thành – Tuy Phước
 1.  
Nguyễn Thị Hường Diệu Liên Chùa Cảnh Thái – Phú Yên
 1.  
Lương Thị Huệ Giác Đạt Chùa Trung Thành – Tuy Phước
 1.  
Nguyễn Thị Lan Thánh Vân Chùa Dược Sư – Đăklăk
 1.  
Nguyễn Thị Lan Liên Vân TX Ngọc Thành – Đăklăk
 1.  
Nguyễn Thị Lành Thánh Nghiêm Chùa Dược Sư – Đăklăk
 1.  
Hồ Thị Ngọc Liên Diệu Hoa Chùa Cảnh Phước – Phú Yên
 1.  
Lê Thị Ngọc Liên Minh Hương Chùa Tháp Đôi  Qui Nhơn
 1.  
Lê Thị Thanh Loan Liên Phượng TX Ngọc Túc – Gia Lai
 1.  
Lê Thị Lựu Liên Chúng TX Ngọc Túc – Gia Lai
 1.  
Phạm Thị Lương Minh Lương TT Pháp Ấn – Qui Nhơn
 1.  
Đặng Thị Bích Mận Quang Khai Chùa Bửu Thọ - Gia Lai
 1.  
Hồ Minh Thị Tuyết Mai Vạn Viên Chùa Trung Thành – Tuy Phước
 1.  
Trần Ngọc Minh Đạt Chuyên Chùa Lộc Uyển – Qui Nhơn
 1.  
Đoàn Thị Ngoãn Liên Minh TX Ngọc Thạnh - Đăklăk
 1.  
Nguyễn Thị Thanh Ngọc Quảng Quý Chùa Linh Sơn – Qui Nhơn
 1.  
Nguyễn Thị Nguyệt Vạn Hoa Chùa Trung Thành – Tuy Phước
 1.  
Hồ Thị Nhị Liên Oanh TX Ngọc Hiệp – Khánh Hòa
 1.  
Hồ Thị Tuyết Nhung Vạn Nhuận Chùa Trung Thành – Tuy Phước
 1.  
Trần Thị Kim Phước Đàm Ý Chùa Hiển Quang  TP HCM
 1.  
Lê Thị Như Tâm Minh Lý Chùa Tâm Ấn – Qui Nhơn
 1.  
Nguyễn Thị Tám Minh Hiển Chùa Tháp Đôi – Qui Nhơn
 1.  
Đoàn Thị Thắm Huệ Tâm Chùa Hương Quang – TP Đà Lạt
 1.  
Đổ Thị Thảo Liên Trí TX Ngọc Hòa – Kontum
 1.  
Lê Thị Thơm Diệu Nghiêm Chùa Cảnh Phước – Phú Yên
 1.  
Phan Thị Lệ Thê Quảng Thông Chùa Lộc Uyển – Qui Nhơn
 1.  
Tống Thị Thu Đồng Bổn Chùa Bửu Nghiêm – Gia Lai
 1.  
Võ Thị Thuận Phước Tuệ Chùa Quan Âm – An Nhơn
 1.  
Phan Thị Diễm Thư Đức Tín Chùa Quan Âm – An Nhơn
 1.  
Nguyễn Thị Lệ Thúy Liên Hạnh TX Ngọc Huệ - Gia Lai
 1.  
Nguyễn Thị Thanh Thúy Nguyên Thâm Chùa Lộc Uyển – Qui Nhơn
 1.  
Võ Thị Thúy Liên Hằng TX Ngọc Thành – Đăklăk
 1.  
Võ Thị Tốt Quảng Hảo Chùa Lộc Uyển – Qui Nhơn
 1.  
Lê Thị Cẩm Quảng Thành Chùa Tâm Ấn – Qui Nhơn
 1.  
Trần Thị Bích Vân Huệ Tánh Chùa Đức An – Khánh Hòa
 1.  
Đinh Thị Vui Đồng An Chùa Hương Quang – Tuy Phước
 1.  
Đinh Thị Hoa Vạn Duyên Chùa Trung Thành – Tuy Phước
 1.  
Trần Thị Nhất Hằng Liên Yến TX Ngọc Hiệp – Khánh Hòa
 1.  
Võ Thị Kim Yến Đồng Nhã Chùa Long Hương – An Nhơn
 1.  
Nguyễn Thị Thanh Nga Thánh Nhã Chùa Vĩnh Nghiêm – Gia Lai
 1.  
Lê Thị Mỹ Thắm Tịnh Duyên Chùa Tuệ Quang – TP Đà Lạt
 1.  
Lê Thị Hương An Định Tu Viện Bát Nhã – Lâm Đồng
 1.  
Mai Thị Huệ Chi Huệ Chiếu Chùa An Long – Quảng Ngãi
 1.  
Nguyễn Thị Minh Phượng Thanh Nhã Chùa Kỳ Viên – TP HCM
 1.  
Lê Thị Tường Vy Phước Nhẫn  


DANH SÁCH CÁC MÔN HỌC VÀ GIÁO THỌ NĂM I (2004 – 2005)
 
STT MÔN HỌC GIÁO THỌ TRÚ XỨ
 1.  
Sử Phật Giáo HT. T Nguyên Phước Chùa Long Khánh
 1.  
Kinh Na Tiên Tỳ Kheo HT. T Nguyên Điền Chùa Long Khánh
 1.  
Phật Pháp Căn Bản HT. T Tịnh Nhãn Chùa Giác Hoàng
 1.  
Luật Trường Hàng HT. T Đồng Chơn Chùa Bình An
 1.  
Bách Pháp Minh Môn HT. T Quảng Bửu TV Nguyên Thiều
 1.  
Hai Thời Khóa Tụng HT. T Nguyên Khiết Chùa Tịnh Quang
 1.  
Kinh Pháp Cú HT. T Nguyên Huệ Chùa Bích Nam
 1.  
Hán Văn ĐĐ. T Vạn Hành Chùa Hưng Khánh
 1.  
Nghi Lễ TT. T Thị Quyên Chùa Bình Quang
 1.  
Kinh Pháp Hoa ĐĐ. T Quảng Thông Chùa Long  Khánh
 1.  
Bát Đại Nhơn Giác ĐĐ. T Quảng Chiếu Chùa Long Khánh
 1.  
Thiền Học TT. T Giác Trí TX Ngọc Sơn
 1.  
Kinh Trung Bộ ĐĐ. T Quảng Thức Chùa Hương Mai
 1.  
Anh Văn Giáo Viên Hàn Tuyết Anh TX An Nhơn

DANH SÁCH CÁC MÔN HỌC VÀ GIÁO THỌ NĂM II (2005 – 2006)
 
STT MÔN HỌC GIÁO THỌ TRÚ XỨ
01. Kinh Kim Cang HT. T Nguyên Điền Chùa Long Khánh
02. Phật Pháp Căn Bản HT. T Tịnh Nhãn Chùa Giác Hoàng
03. Luật Trường Hàng HT. T Đồng Chơn Chùa Bình An
04. Luận PT Tôn Yếu HT. T Quảng Bửu TV Nguyên Thiều
05. Kinh Tứ Thập Nhị Chương HT. T Nguyên Khiết Chùa Tịnh Quang
06. Kinh A Hàm HT. T Nguyên Huệ Chùa Bích Nam
07. Hán Văn ĐĐ. T Đồng Kỳ TV Nguyên Thiều
08. Kinh Pháp Hoa ĐĐ. T Quảng Thông Chùa Long Khánh
09. Anh Văn Giáo Viên Hàn Tuyết Anh TX An Nhơn
10. Kinh Trung Bộ ĐĐ. T Quảng Thức Chùa Hương MaiDANH SÁCH CÁC MÔN HỌC VÀ GIÁO THỌ NĂM III (2006 – 2007)
 
STT MÔN HỌC GIÁO THỌ TRÚ XỨ
01. Duy Thức Tam Thập Tụng HT. T Nguyên Chơn Chùa Liên Hoa
02. Kinh Kim Cang HT. T Nguyên Điền Chùa Long Khánh
03. Phật Pháp Căn Bản HT. T Tịnh Nhãn Chùa Giác Hoàng
04. Luật Giải HT. T Đồng Chơn Chùa Bình An
05. Luận Đại Thừa Chỉ Quán HT. T Quảng Bửu TV Nguyên Thiều
06. Kinh Di Giáo HT. T Nguyên Khiết Chùa Tịnh Quang
07. Kinh A Hàm HT. T Nguyên Huệ Chùa Bích Nam
08. Kinh Trung Bộ ĐĐ. T Quảng Thức Chùa Hương Mai
09. Hán Văn ĐĐ. T Đồng Kỳ TV Nguyên Thiều
10. Anh Văn Giáo Viên Hàn Tuyết Anh TX An Nhơn
DANH SÁCH BAN GIÁM HIỆU KHÓA IV
 
STT ĐẠO HIỆU CHỨC VỤ TRÚ XỨ
01. HT. T NGUYÊN CHƠN HIỆU TRƯỞNG CHÙA LIÊN HOA
02. HT. T TỊNH NHÃN P. HIỆU TRƯỞNG CHÙA GIÁC HOÀNG
03. HT. T NGUYÊN HUỆ P. HIỆU TRƯỞNG CHÙA BÍC NAM
04. NT. TN HẠNH NGIÊM P. HIỆU TRƯỞNG CHÙA LỘC UYỂN
05. HT. T QUẢNG BỬU GIÁM LUẬT TV. NGUYÊN THIỀU
06. ĐĐ. T VIÊN DUNG CHÁNH THƯ KÝ CHÙA THẬP THÁP
07. SC. TN MINH THÔNG PTK – CHÁNH VP CHÙA SANH LIÊN
08. TT. T QUẢNG ĐỘ THỦ QUỸ CHÙA LONG HÒA
09. SC. TN MINH TẤN THƯ VIỆN CHÙA LỘC UYỂN
10. SC. TN MINH TÂM THƯ VIỆN CHÙA HƯƠNG QUANG
11. ĐĐ. T QUẢNG CHIẾU QUẢN CHÚNG T NĂM 1 CHÙA LONG KHÁNH
12. ĐĐ. T QUẢNG THÔNG QUẢN CHÚNG T NĂM 2 CHÙA ĐÔNG ĐỊNH
13. ĐĐ. T NHUẬN PHÁP QUẢN CHÚNG T NĂM 3 CHÙA LONG ĐA
14. NS. TN HẠNH GIẢI QUẢN CHÚNG N NĂM 1 CHÙA TÂM ẤN
15. SC. TN MINH THÔNG QUẢN CHÚNG N NĂM 2 CHÙA SANH LIÊN
16. SC. TN MINH ĐẠO QUẢN CHÚNG N NĂM 3 CHÙA TĂNG QUANG
 

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Videos
Thống kê
 • Đang truy cập7
 • Hôm nay111
 • Tháng hiện tại10,233
 • Tổng lượt truy cập280,381
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây