DANH SÁCH TĂNG SINH TỐT NGHIỆP KHÓA I - NIÊN KHÓA (1992 – 1996)

Thứ bảy - 01/12/2018 13:50
DANH SÁCH TĂNG SINH TỐT NGHIỆP
KHÓA I - NIÊN KHÓA (1992 – 1996)
Tổng số: 57 Tăng sinh
STT HỌ TÊN PHÁP DANH HIỆN TRÚ
 1.  
Bạch Xuân Bảy Đồng Luận Chùa Hưng Khánh – Tuy Phước
 1.  
Nguyễn Ngọc Như Long Chùa Tân An – An Nhơn
 1.  
Bùi Công Bình Như Trung Chùa Thập Tháp – An Nhơn
 1.  
Trương Thái Bình Đồng Định Chùa Thiên Bình – An Nhơn
 1.  
Tô Văn Bình Như Sơn Chùa Tập Tháp – An Nhơn
 1.  
Võ Trung Cang Vạn Huy Chùa Giác Hoàng – An Nhơn
 1.  
Võ Tấn Chín Nhuận Chơn Chùa Thiên Đức – Tuy Phước
 1.  
Trần Anh Chương Vạn Lý Chùa Gia Khánh – Tuy Phước
 1.  
Trần Huỳnh Đại Quảng Lượng Chùa Long Quang – Phú Yên
 1.  
Trần Xuân Đài Quảng Kim Chùa Long Khánh – Qui Nhơn
 1.  
Nguyễn Xuân Đào Vạn Hương Chùa Bình An – Qui Nhơn
 1.  
Tô Văn Đạo Thị Tấn Chùa Minh Tịnh – Qui Nhơn
 1.  
Võ Quang Đồng Minh Chùa Bình Quang – Tuy Phước
 1.  
Trần Văn Hiến Giác Tri TX Ngọc Sơn – Tuy Phước
 1.  
Châu Trần Hiếu Tâm Pháp Chùa Linh Phong – Khánh Hòa
 1.  
Đinh Văn Hoa Thị Lan Chùa Giác Hoàng – An Nhơn
 1.  
Nguyễn Văn Hòa Quảng Nhã Chùa Tịnh Quang – Tuy Phước
 1.  
Trần Văn Hòa Nhuận Thái Chùa Thiên Đức – Tuy Phước
 1.  
Lê Ngọc Hòa Đồng Tâm Chùa An Lạc –Lâm Đồng
 1.  
Lê Văn Hoàng Vạn Toàn Chùa Sơn Long – Qui Nhơn
 1.  
Phạm Thiện Hồng Đồng Liên Tu Viện Nguyên Thiều
 1.  
Hà Văn Khai Nhuận Thông Chùa Thiên Đức – Tuy Phước
 1.  
Cao Nguyên Khang Quảng Minh Chùa Bích Nam – Tuy Phước
 1.  
Phạm Văn Khớ Nhuận Tài Chùa Phước Hải – Phù Cát
 1.  
Phan Văn Lanh Nhuận Trí Chùa Hồng Sơn – An Nhơn
 1.  
Đặng Ngọc Lâm Nhựt Vinh Chùa Phước Sơn – Tây Sơn
 1.  
Võ Mộng Độc Lập Đồng Thành Chùa Chi Hội An Nhơn
 1.  
Trần Cao Lầu Đồng Minh Tu Viện Nguyên Thiều
 1.  
Nguyễn Xuân Lộc Nguyên Thành Chùa Khánh Long – Khánh Hòa
 1.  
Đỗ Văn Mười Đồng Hòa Tu Viện Nguyên Thiều
 1.  
Mai Chức Năng Vạn Nhơn Chùa Bảo Phước – An Nhơn
 1.  
Nguyễn Tấn Nhi Vạn Thiện Chùa Hưng Long – An Nhơn
 1.  
Huỳnh Trung Ngàn Đồng Thanh Chùa Thiên Bình – An Nhơn
 1.  
Huỳnh Trọng Nghĩa Như Đại Chùa Thập Tháp – An Nhơn
 1.  
Võ Tấn Ngọc Đồng Quý Chùa Hồng Sơn – An Nhơn
 1.  
Lê Cẩm Ngọc Như Trang Chùa Thập Tháp – An Nhơn
 1.  
Phan Văn Phúc Thị Anh Chùa Bình Quang – Tuy Phước
 1.  
Nguyễn văn Phụng Nhuận Hành Chùa Thiên Đức – Tuy Phước
 1.  
Trà Văn Phước Thị Huệ Chùa Minh Chánh – An Nhơn
 1.  
Tôn Văn Quốc Như Định Chùa Thập Tháp – An Nhơn
 1.  
Văn Trung Quốc Quảng Duy Chùa Long Khánh – Qui Nhơn
 1.  
Bùi Phước Sâm Đồng Kỳ Tu Viện Nguyên Thiều
 1.  
Trần Duy Tấn Quảng Phát Chùa Bửu Thắng – Gia Lai
 1.  
Hà Văn Nhuận Đức Chùa Thiên Đức – Tuy Phước
 1.  
Hà Thanh Nhuận Trí Chùa Thiên Đức – Tuy Phước
 1.  
Bùi Minh Tuấn Như Hùng Chùa Thập Tháp – An Nhơn
 1.  
Đặng Ngọc Sơn Châu Chùa Vĩnh Khánh – An Nhơn
 1.  
Lê Hữu Thành Như Thuận Chùa thập Tháp – An Nhơn
 1.  
Võ Trọng Thâm Nhuận Tín Chùa Thiên Đức – Tuy Phước
 1.  
Cao Văn Thập Quảng Niệm Chùa Tịnh Quang – Tuy Phước
 1.  
Hồ Bá Thế Nhuận Thông Chùa Phước Long – Phú Yên
 1.  
Cao Xuân Thiện Quảng Nhơn Chùa Long Khánh – Qui Nhơn
 1.  
Huỳnh Như Thuận Quảng Duyên Chùa Long Hòa – Phù Cát
 1.  
Hà Văn Trà Vạn Pháp Chùa Hưng Long – An Nhơn
 1.  
Đỗ Thành Vỹ Đồng Ngộ Chùa Thiên Hưng – An Nhơn
 1.  
Nguyễn Hữu Phước Đồng Thọ Tu Viện Nguyên Thiều
 1.  
Phạm Vũ Thanh Tâm Thanh  
                             


DANH SÁCH NI SINH TỐT NGHIỆP
KHÓA I - NIÊN KHÓA (1992 – 1996)
Tổng số: 66 Ni sinh
STT HỌ TÊN PHÁP DANH HIỆN TRÚ
 1.  
Lê Thị Chỉnh Đồng Chánh Chùa Long Hương – An Nhơn
 1.  
Hồ Thị Diễm Đồng Phúc Chùa Quan Âm – An Nhơn
 1.  
Ngô Thị Liên Quý TX Ngọc Nhuận – Qui Nhơn
 1.  
Ngô Thị Đức Quảng Thuần Chùa Tâm Ấn – Qui Nhơn
 1.  
Ngô Thị Điện Quảng Cảm Chùa Sanh Liên – An Nhơn
 1.  
Lâm Thị Ngọc Hiền Liên Nhân TX Ngọc Thọ - Kontum
 1.  
Lê Thị Mỹ Hiệp Quảng Thành Chùa Sanh Liên – An Nhơn
 1.  
Lê Hồng Hỷ Hồng Hỷ Chùa Trúc Liên – An Nhơn
 1.  
Lê Thị Hiếu Nhựt Hạnh Chùa Ni Liên – Qui Nhơn
 1.  
Nguyễn Thị Hoa Liên Đoan TX Phước Khê – Gia Lai
 1.  
Võ Thị Hoa Đồng Khai Chùa Long Quang – Phù Cát
 1.  
Huỳnh Thị Kim Hòa Quảng Kính Chùa An Thạnh – Gia Lai
 1.  
Hoàng Thị Hoa Liên Tuệ TX Bửu Quang – Tuy Phước
 1.  
Ngô Thị Minh Hoàng Liên Ánh TX Ngọc Quảng – Quảng Ngãi
 1.  
Lê Thị Kim Hồng Quảng Phước Chùa Tháp Đôi – Qui Nhơn
 1.  
Trần Thị Hồng Quảng Đạo Chùa Tâm Ấn – Qui Nhơn
 1.  
Nguyễn Thị Hơn Sơn Hân Chùa Trúc Liên – An Nhơn
 1.  
Nguyễn Thị Huệ Đồng Tâm Chùa Khánh Sơn – An Nhơn
 1.  
Phan Thị Hữu Thông Liên TX Bửu Quang – Tuy Phước
 1.  
Đỗ Thị Xuân Hương Liên Đức TX Ngọc Nhuận – Qui Nhơn
 1.  
Phạm Thị Hương Đồng Hải Chùa Long Hương – An Nhơn
 1.  
Nguyễn Thị Hương Vạn Vân Chùa Trung Thành – Tuy Phước
 1.  
Nguyễn Thị Hương Vạn Tịnh Chùa Trung Thành – Tuy Phước
 1.  
Nguyễn Thị Ngọc Hương Quảng Thâm Chùa Tâm Ấn – Qui Nhơn
 1.  
Nguyễn Thị Hường Đồng Lạc Chùa Long Hương – An Nhơn
 1.  
Nguyễn Thị Tuyết Lan Liên Chương TX Phổ Hiền  Quảng Ngãi
 1.  
Lâm Thị Ngọc Lành Đồng Nguyên Chùa Long Hương – An Nhơn
 1.  
Nguyễn Thị Lâm Quảng Đạt Chùa Tăng Quang – Qui Nhơn
 1.  
Phan Thị Lâm Quảng Bảo Chùa Sanh Liên – An Nhơn
 1.  
Huỳnh Thị Nguyễn Lệ Nhựt Thông Chùa Hương Quang – Đà Lạt
 1.  
Trương Thị Liễu Nhựt Hảo Chùa Ni Liên – Qui Nhơn
 1.  
Thái Thị Liễu Liên Chánh  TX Ngọc Trung – Gia Lai
 1.  
Từ Thị Thúy Loan Liên Diệu TX Ngọc Túc – Gia Lai
 1.  
Nguyễn  Thị Ánh Loan Liên Hưng  
 1.  
Phạm Nữ Kim Loan Đồng Phụng Chùa Trung Thành – Tuy Phước
 1.  
Nguyễn Thị Lợi Nguyên Thí Chùa Tâm Ấn – Qui Nhơn
 1.  
Nguyễn Thị Vạn Tâm Chùa Trung Thành – Tuy Phước
 1.  
Đặng Thị Xuân Mai Quảng Hương Chùa Tâm Ấn – Qui Nhơn
 1.  
Nguyễn Thị Lệ Minh Đức Quang Chùa Quang Âm – An Nhơn
 1.  
Võ Thị Nở Quảng Chơn Chùa Lộc Uyển – Qui Nhơn
 1.  
Hồ Thị Thanh Nga Quảng Tâm Chùa Tâm Ấn – Qui Nhơn
 1.  
Bùi Thị Nga Quảng Vương Chùa Tăng Quang – Qui Nhơn
 1.  
Nguyễn Thị Nghi Quảng Tánh Chùa Lộc Uyển – Qui Nhơn
 1.  
Lê Trần Thị Mỹ Ngọc Quảng Tu Chùa Lộc Uyển – Qui Nhơn
 1.  
Phạm Thị Ngọc Nhuận Liên Chùa Trung Thành – Tuy Phước
 1.  
Dương Thị Tuyết Nhung Vạn Hảo Chùa Bình An – Qui Nhơn
 1.  
Võ Thị Thu Oanh Bổn Tịnh Chùa Thánh Lâm – Tuy Phước
 1.  
Huỳnh Thị Thanh Phụng Liên Thái TX Bửu Quang – Tuy Phước
 1.  
Nguyễn Trương Diệu Phương Quảng Phước Chùa An Thạnh – Gia Lai
 1.  
Nguyễn Thị Phượng Liên Công TX Bửu Quang – Tuy Phước
 1.  
Võ Thị Minh Tâm Đồng Hạnh Chùa Hương Quang – Tuy Phước
 1.  
Nguyễn Thị Thanh Tâm Quảng Niệm Chùa Thiền Ấn – An Nhơn
 1.  
Phạm Thị Tiền Đồng Ngân Chùa Long Hương – An Nhơn
 1.  
Nguyễn Thị Lệ Tiến Liên Trí TX Phổ Hiền – Quảng Ngãi
 1.  
Tô Thị Tuất Quảng Từ Chùa Tâm Ấn – Qui Nhơn
 1.  
Phạm Thị Thanh Thảo Đồng Hiếu Chùa Tuệ Quang – Đà Lạt
 1.  
Nguyễn Thị Thanh Quang Liêm Chùa Bửu Long – Gia Lai
 1.  
Trần Thị Kim Thanh Đồng Bình Chùa Long Hương – An Nhơn
 1.  
 Nguyễn Thị Thơm Liên Dung Chùa Viên Quang – Tuy Phước
 1.  
Trần Thị Lệ Thu Liên Hương TX Ngọc Nhuận – Qui Nhơn
 1.  
Nguyễn Thị Thừa Vạn Chơn Chùa Trung Thành – Tuy Phước
 1.  
Lê Thị Thanh Uyên Quảng Bác Chùa Diệu Tịnh – Phú Yên
 1.  
Nguyễn Thị Cẩm Vân Quảng Từ Chùa Bảo Sơn – Gia Lai
 1.  
Nguyễn Thị Vui Liên Nghiêm TX Bửu Quang – Tuy Phước
 1.  
Mạc Thị Xép Diệu Pháp TX Ngọc Nhuận – Qui Nhơn
 1.  
Huỳnh Thị Yến Quảng Diệu Chùa Tâm Ấn – Qui Nhơn

DANH SÁCH BAN GIÁM HIỆU
 
STT ĐẠO HIỆU CHỨC VỤ TRÚ XỨ
 1.  
HT. THÍCH NGUYÊN CHƠN HIỆU TRƯỞNG CHÙA LIÊN HOA
 1.  
HT. THÍCH NHƯ QUANG HIỆU PHÓ CHÙA HƯNG LONG
 1.  
NT. TN HẠNH NGHIÊM HIỆU PHÓ CHÙA LỘC UYỂN
 1.  
HT. THÍCH TỊNH NHÃN CHÁNH  THƯ KÝ  
 1.  
SC.  TN HỒNG HẠNH CHÁNH VĂN PHÒNG  
 1.  
HT. THÍCH ĐỒNG HẠNH QUẢN CHÚNG TĂNG  
 1.  
  QUẢN CHÚNG NI  
 1.  
     
 1.  
     
 1.  
     


DANH SÁCH CÁC MÔN HỌC VÀ GIÁO THỌ NĂM I (1992 – 1993)
 
STT MÔN HỌC GIÁO THỌ TRÚ XỨ
01 Kinh Pháp Cú Thích Nguyên Chơn  
02 Kinh Bách Dụ Thích Quảng Xả  
03 Kinh Bát Đại Nhơn Giác Thích Viên Đạt  
04 Kinh Thập Thiện Thích Quảng Bửu  
05 Sử Phật Giáo Thích Nguyên Phước  
06 Luật Tỳ Ni Yếu Giải Thích Đồng Chơn  
07 Hán Văn Thích Đồng Hạnh  
08 Phật Pháp Căn Bản Thích Tịnh Nhãn  
09 Sinh Hoạt Ngoại Khóa Thích Như Quang  
10 Anh Văn Cô Hàn Tuyết Anh  

DANH SÁCH CÁC MÔN HỌC VÀ GIÁO THỌ NĂM II (1993 – 1994)
 
STT MÔN HỌC GIÁO THỌ TRÚ XỨ
01. Duy Thức Thích Đồng Hạnh  
02. Sử Phật Giáo Thích Nguyên Phước  
03. Hán Văn Thích Đồng Hạnh  
04. Kinh Tứ Thập Nhị Chương Thích Nguyên Chơn  
05. Kinh Di Giáo Thích Quảng Bửu  
06. Kinh Trường Bộ Thích Viên Đạt  
07. Kinh Trường A Hàm Thích Viên Đạt  
08. Luật Thích Đồng Chơn  
09. Phật Pháp Căn Bản Thích Tịnh Nhãn  
10. Anh Văn Cô Hàn Tuyết Anh  
11. Sinh Hoạt Ngoại Khóa Thích Như Quang  DANH SÁCH CÁC MÔN HỌC VÀ GIÁO THỌ NĂM III (1994 – 1995)
 
STT MÔN HỌC GIÁO THỌ TRÚ XỨ
01. Sử Phật Giáo Thích Nguyên Phước  
02. Kim Cang Giảng Lục Thích Nguyên Chơn  
03. Hán Văn Thích Đồng Hạnh  
04. Luận Đại Thừa Chỉ Quán Giáo Thọ trưởng Thích Thiện Nhơn, Thích Quảng Bửu  
05. Văn Học Phật Giáo Thích Viên Đạt  
06. Luận Phật Thừa Tôn Yếu Thích Quảng Bửu  
07. Kinh Trường Bộ Thích Viên Đạt  
08. Kinh Trường A Hàm Thích Viên Đạt  
09. Anh Văn Cô Hàn Tuyết Anh  
10. Phật Pháp Căn Bản Thích Tịnh Nhãn  
11. Phương Pháp Hành Thiền Thích Nguyên Chơn  
12. Luật Giải Thích Đồng Chơn  
13. Nhị Khóa Hiệp Giải Thích Tịnh Nhãn  
14. Duy Thức Tam Thập Tụng Thích Đồng Hạnh  

DANH SÁCH CÁC MÔN HỌC VÀ GIÁO THỌ NĂM IV (1995 – 1996)
 
STT MÔN HỌC GIÁO THỌ TRÚ XỨ
01. Luận Đại Thừa Khởi Tín Thích Nguyên Chơn  
02. Luận Đại Thừa Chỉ Quán Thích Quảng Bửu  
03. Văn Học Phật Giáo Thích Viên Đạt  
04. Kinh Tăng Chi Thích Viên Đạt  
05. Trung A Hàm Thích Viên Đạt  
06. Anh Văn Cô Hàn Tuyết Anh  
07. Hán Văn Thích Đồng Hạnh  
08. Duy Thức Thích Đồng Hạnh  
09. Sử Phật Giáo Thích Nguyên Phước  
10. Kinh Pháp Bảo Đàn Thích Như Quang  
11. Kinh Duy Ma Cật Thích Tịnh Nhãn  
12. Luật Thích Đồng Chơn  


Chương trình ngoại điển hệ bổ túc do các Thầy Cô giáo trường PTTH An NHơn I đảm trách trong suốt 4 năm học vào buổi chiều.


 

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Videos
Thống kê
 • Đang truy cập6
 • Hôm nay1,028
 • Tháng hiện tại14,995
 • Tổng lượt truy cập702,719
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây