DANH SÁCH TĂNG SINH TỐT NGHIỆP KHÓA III - NIÊN KHÓA (2000 – 2004)

Thứ bảy - 01/12/2018 13:59
DANH SÁCH TĂNG SINH TỐT NGHIỆP
KHÓA III - NIÊN KHÓA (2000 – 2004)
Tổng số: 107 Tăng sinh
STT HỌ TÊN PHÁP DANH HIỆN TRÚ
(GHI THEO HỒ SƠ NHẬP HỌC)
 1.  
Nguyễn Văn An Nhuận Phát Chùa Khải Đoan - Đăklăk
 1.  
Hồ Ánh Tâm Đạo Chùa Hưng Long – An Nhơn
 1.  
Lê Thế Bát Nguyên Đạo Chùa Giác Hoàng – An Nhơn
 1.  
Nguyễn Ngọc Bình Nhựt Thanh Chùa Thập Tháp – An Nhơn
 1.  
Mạc Văn Cam Nhuận Thảo Chùa Thiên Đức – Tuy Phước
 1.  
Huỳnh Công Chuyên Đồng Viên Tu Viện Nguyên Thiều
 1.  
Võ Văn Chung Thị Thuận Chùa Minh Tịnh – Qui Nhơn
 1.  
Trần Minh Công Vạn Đức Chùa Gia Khánh – Tuy Phước
 1.  
Nguyễn Thanh Danh Quảng Hưng Chùa Bích Nam – Tuy Phước
 1.  
Ngô Thanh Duy Quảng Huệ Chùa Vĩnh Lộc – Tây Sơn
 1.  
Nguyễn Văn Duyên Quảng Hướng Chùa Đại Giác – Bảo Lộc
 1.  
Trần Xuân Dục Quang Dũng Chùa Viên Quang – An Khê
 1.  
Nguyễn Văn Dũng Thông Độ Chùa Giác Hoàng – An Nhơn
 1.  
Trần Đình Dũng Đồng Văn Tu Viện Nguyên Thiều
 1.  
Phạm Trung Đạo Tâm Minh Chùa Linh Phong – Khánh Hòa
 1.  
Lê Quang Đạt Đức Minh Chùa Thiên Trúc – Tuy Phước
 1.  
Lý Văn Đây Nhuận Hành Chùa Hồng Sơn – An Nhơn
 1.  
Phùng Tấn Đôn Nhựt Định Chùa Tân An – An Khê
 1.  
Nguyễn Văn Đức Nhuận Hạnh Chùa Bảo Lâm – Phù Cát
 1.  
Nguyễn Như Đức Đồng Độ Tu Viện Nguyên Thiều
 1.  
Phan Minh Đức Nhựt Tánh Cùa Thập Tháp – An Nhơn
 1.  
Phạm Trí Đức Tâm Tánh Chùa Linh Phong – Khánh Hòa
 1.  
Trương Văn Được Đồng Lý Chùa Thiền Sơn – Gia Lai
 1.  
Nguyễn phúc Giang Nhuận Sơn Chùa Long Sơn – Bồng Sơn
 1.  
Đoàn Văn Giỏi Đồng Năng Chùa Giác Hoàng – An Nhơn
 1.  
Trần Văn Quảng Hải Chùa Long Khánh – Qui Nhơn
 1.  
Đoàn Chánh Hạnh Nhựt Đức  
 1.  
Nguyễn Minh Hải Đồng An  
 1.  
Lê Phước Hải Đồng Ấn Tu Viện Nguyên Thiều
 1.  
Nguyễn Mạnh Hải Tâm Hội Chùa Sơn Nguyên – Phú Yên
 1.  
Nguyễn Thanh Hải Quang Sơn Chùa Viên Quang – An Khê
 1.  
Nguyễn Đại Hải Pháp Viên Chùa Giác Nguyên – An Nhơn
 1.  
Nguyễn Đức Hải Quảng Hội Chùa Bích Nam – Tuy Phước
 1.  
Nguyễn Văn Hiếu Đức Thuận Chùa Long Khánh – Qui Nhơn
 1.  
Quảng Đình Hiếu Vạn Thuận Chùa Vân Sơn – Tuy Phước
 1.  
Lê Văn Hiệp Đồng Nguyện Tu Viện Nguyên Thiều
 1.  
Nguyễn Đình Hiệp Quảng Hiếu Chùa Bích Nam – Tuy Phước
 1.  
Lê Văn Hoa Quảng Nghiêm Chùa Linh Phong – Phù Cát
 1.  
Võ Văn Hóa Vạn Thành Chùa Hội Khánh – Tuy Phước
 1.  
Đặng Văn Hớn Vạn Ngộ Chùa Hưng Long – An Nhơn
 1.  
Nguyễn Lê Duy Hùng Vạn Thắng Chùa Bạch Sa – Qui Nhơn
 1.  
Trần Văn Hùng Đồng Hậu Tu Viện Nguyên Thiều
 1.  
Phạm Ngọc Huy Vạn Chơn Chùa Chi Hội An Nhơn
 1.  
Nguyễn Minh Hữu Nhựt Chơn Chùa Phổ Tịnh – An Nhơn
 1.  
Lê Thái Hữu Đồng Duyên Tu Viện Nguyên Thiều
 1.  
Phạm Đình Khoa Đức Thi Tu Viện Nguyên Thiều
 1.  
Đặng Thế Kỳ Đồng Hoàn Tu Viện Nguyên Thiều
 1.  
Nguyễn Văn Lai Vạn Ngộ Chùa Giác Hoàng – An Nhơn
 1.  
Nguyễn Văn Lành Vạn Phước Chùa Hưng Long – An Nhơn
 1.  
Ngô Thanh Lâm Tâm Hưng Chùa Linh Phong – Khánh Hòa
 1.  
Nguyễn Thành Linh Nhựt Phước Chùa Giác Nguyên – An Nhơn
 1.  
Võ Minh Long Nhuận Hưng Chùa Thiên Đức – Tuy Phước
 1.  
Trần Văn Luyện Vạn Giáo Chùa Vân Sơn – Tuy Phước
 1.  
Trần Nguyên Công Nhuận Tâm Chùa Hồng Sơn – An Nhơn
 1.  
Nguyễn Đức Mẫn Nhuận Niệm Chùa Minh Tịnh – Qui Nhơn
 1.  
Lê Thanh Mẫn Chúc Thuận  
 1. h
Lê Văn Mười Đức Trí Chùa Ngưỡng Quang – An Nhơn
 1.  
Đặng Văn Ngự Nhật Quang Chùa Kim Quang – An Nhơn
 1.  
Đoàn Hồng Nhật Nhuận Quang Chùa Trung Khánh – Kontum
 1.  
Nguyễn Thành Nhân Vạn Duyên Chùa Hội Khánh – Tuy Phước
 1.  
Nguyễn Hùng Niên Đồng Đại Tu Viện Nguyên Thiều
 1.  
Nguyễn Đình Niệm Nhuận Chánh Chùa Long Thạnh – Qui Nhơn
 1.  
Trần Văn Fiêng Đồng Luận Chùa Chi Hội An Nhơn
 1.  
Nguyễn Đức Phổ Nhựt Hiền Chùa Viên Quang – Tây Sơn
 1.  
Nguyễn Vũ Phúc Vạn Đức Chùa Hưng Long – An Nhơn
 1.  
Phan Đình Phúc Đồng Châu Chùa Chi Hội An Nhơn
 1.  
Hà Hữu Phước Nhuận Lợi  
 1.  
Nguyễn Văn Quang Huệ Minh Chùa Long Khánh – Qui Nhơn
 1.  
Nguyễn Vĩnh Quân Nhuận Trang Chùa Thiên Đức – Tuy Phước
 1.  
Trần Văn Quốc Nhuận Pháp Chùa Thiên Đức – Tuy Phước
 1.  
Đinh Tiến Huệ Tạng TX Ngọc Duyên – An Nhơn
 1.  
Nguyễn Văn Nguyên Quang Chùa Phước Lộc – Quảng Ngãi
 1.  
Nguyễn Văn Siêng Như Tùng Chùa Tân An – An Nhơn
 1.  
Lý Lương Sơn Đồng Đạo Chùa Phước Lâm – Tuy Phước
 1.  
Ngô Thanh Sơn Như Hội Chùa Linh Phong – Khánh Hòa
 1.  
Bùi Văn Sửu Nguyên Tân Chùa Hương Tích – Phú Yên
 1.  
Thái Văn Tâm Quảng Thái Chùa Long Khánh – Qui Nhơn
 1.  
Phạm Duy Tiến Quảng Trọng Chùa Đại Giác – Bảo Lộc
 1.  
Nguyễn Thành Tín Huệ Thành Chùa Trúc Lâm – Qui Nhơn
 1.  
Nguyễn Bá Tính Đồng Tấn Tu Viện Nguyên Thiều
 1.  
Nguyễn Văn Tốt Vạn Kim Chùa Gia Khánh – Tuy Phước
 1.  
Đặng Văn Tuấn Quảng Tú Chùa Long Khánh – Qui Nhơn
 1.  
Nguyễn Đức Tuệ Nhuận Quang Chùa Trúc Lâm – Qui Nhơn
 1.  
Nguyễn Văn Tưởng Đồng Vọng Tu Viện Nguyên Thiều
 1. h
Trần Văn Thái Huệ Triều TX Ngọc Duyên – An Nhơn
 1.  
Nguyễn Ngọc Thanh Tịnh Phương Tu Viện Nguyên Thiều
 1.  
Lê Văn Thanh Nhuận Thanh Chùa Trúc Lâm – Qui Nhơn
 1.  
Phạm Duy Thanh Chúc Tâm Chùa Triều Tôn – Phú Yên
 1.  
Lê Ngọc Thi Nhuận Văn Chùa Thiên Đức – Tuy Phước
 1.  
Hoàng Văn Thi Nhuận Phước Chùa Giác Hoàng – An Nhơn
 1.  
Nguyễn Ngọc Thọ Nhựt Lâm Chùa Phước Long – Tây Sơn
 1.  
Nguyễn Đình Thuận Vạn Lợi Chùa Sơn Long – Qui Nhơn
 1.  
Nguyễn Đình Thực Thông Thiện  
 1.  
Nguyễn Thượng Trí Đồng Thông Tu Viện Nguyên Thiều
 1.  
Nguyễn Đức Trưởng Không Toán Chùa Hưng Long – An Nhơn
 1.  
Đinh Công Vinh Vạn Hiển Chùa Hưng Long – An Nhơn
 1.  
Nguyễn Thành Vinh Đức Quang Chùa Thiên Trúc – Tuy Phước
 1.  
Trần Đình Vinh Đồng Niệm Chùa Long Khánh – Qui Nhơn
 1.  
Huỳnh Văn Anh Đồng Lực Chùa Chi Hội An Nhơn
 1.  
Đỗ Vi Vôn Quảng Vang Chùa Cảnh Thái – Phú Yên
 1.  
Võ Lê Như Minh Chuẩn TX Ngọc Giáng – Đà Nẵng
 1.  
Đặng Quốc Quảng Pháp Chùa Hưng Long – An Nhơn
 1.  
Hồ Hoàng Vạn Thông Chùa Long Phước – Tuy Phước
 1.  
Dương Ngọc Yến Quảng Ngộ Chùa Tịnh Quang – Tuy Phước
 1.  
Hồ Trần Lê Ngọc Thiện Sanh TX Ngọc Sơn – Tuy Phước
 1.  
Trần Văn Trà Quảng Ninh Chùa Đại Giác – Bảo Lộc
 1.  
Hồ Thanh Tùng Vạn Thọ Chùa Phổ Bảo – Tuy Phước

DANH SÁCH NI SINH TỐT NGHIỆP
KHÓA III - NIÊN KHÓA (2000 – 2004)
Tổng số: 83 Ni sinh
STT HỌ TÊN PHÁP DANH HIỆN TRÚ
(GHI THEO HỒ SƠ NHẬP HỌC)
 1.  
Nguyễn Mỹ Ái Quảng Đạo Chùa Lộc Uyển – Qui Nhơn
 1.  
Nguyễn Thị An Tâm Như  
 1.  
Nguyễn Thị Bích Quảng ngọc Chùa Quảng Phước – Gia Lai
 1.  
Trần Thị Cam Nguyên Đường Chùa Trung Thành – Tuy Phước
 1.  
Trần Thị Chỉnh Huệ Nguyệt Chùa Đại Viên – Tây Sơn
 1.  
Hà Thị Kim Chi Đồng Phương Chùa Tuệ Quang – Đà Lạt
 1.  
Nguyễn Thị Từ Công Liên Hằng TX Ngọc Hiệp – Khánh Hòa
 1.  
Tăng Thị Kim Cúc Nguyên Hương Chùa Phổ Thiện – Quảng Ngãi
 1.  
Dương Thị Mỹ Dung Liên Chủng TX Ngọc Phú – Phú Yên
 1.  
Lê Thị Hải Dương Thánh Hướng Chùa Tùng Lâm – Tuy Phước
 1.  
Nguyễn Thị Đức Đồng Ân Chùa Long Hương – An Nhơn
 1.  
Huỳnh Thị Đong Vạn Túc Chùa Trung Thành – Tuy Phước
 1.  
Trươn Thị Lâm Em Quảng Đức Chùa Tâm Ấn – Qui Nhơn
 1.  
Nguyễn Thị Hương Giang Liên Vân TX Ngọc Yên – Phú Yên
 1.  
Nguyễn Xuân Thanh Thảo Giang Tuệ Hiếu Chùa Lộc Uyển – Qui Nhơn
 1.  
Cáp Thị Hồng Liên Diệu TX Bửu Quang – Tuy Phước
 1.  
Trần Thị Hạnh Quảng Phúc Chùa Linh Sơn – Qui Nhơn
 1.  
Phạm Thị Hạnh Liên Nhân TX Ngọc Trung – An Khê
 1.  
Dương Thị Hiếu Hạnh Đồng Phúc Chùa Thiền Lâm – TP Nha Trang
 1.  
Nguyễn Thị Hải Bổn Thanh Chùa Khánh Lâm – Tuy Phước
 1.  
Bùi Thị Hiền Liên Tín TX Ngọc Trung – An Khê
 1.  
Nguyễn Thị Hiền Liên Duyên TX Ngọc Trung – An Khê
 1.  
Bùi Thị Hoa Quảng Mỹ Chùa Bửu Long – Gia Lai
 1.  
Nguyễn Thị Hoa Liên Đông TX Bửu Quang – Tuy Phước
 1.  
Trần Thị Kim Hoa Liên Hương TX Ngọc Nhuận – Qui Nhơn
 1.  
Nguyễn Thị Hoa Nhuận Huệ TT An Phú – Phù Cát
 1.  
Võ Thị Hoa Liên Hoàn TX Bửu Quang – Tuy Phước
 1.  
Nguyễn Thị Quỳnh Hoa Liên Quang Chùa Kỳ Viên – TP HCM
 1.  
Phạm Thị Hồng Nguyên Diệm Chùa Trung Thành – Tuy Phước
 1.  
Hồ Thị Hồng Liên Diễm TX Ngọc Trung – An Khê
 1.  
Nguyễn Thị Thu Hồng Quảng Phước Chùa Châu Lâm – TP HCM
 1.  
Đỗ Thị Kim Huệ Quảng Trí Chùa Tâm Ấn – Qui Nhơn
 1.  
Ngô Thị Huyện Đồng Mỹ Chùa Tuệ Quang – TP Đà Lạt
 1.  
Võ Thị Hường Vạn Diệu Chùa Trung Thành – Tuy Phước
 1.  
Võ Thị Khâm Nguyên Vân Chùa Nam Lộ - Quảng Ngãi
 1.  
Trương Thị Diễm Kiều Quảng Lương TT An Phú – Phù Cát
 1.  
Lê Thị Mỹ Lan Tuệ Nhã Chùa Lộc Uyển – Qui Nhơn
 1.  
Trần Thị Tuyết Lan Liên Hội TX Bửu Quang – Tuy Phước
 1.  
Bùi Thị Lâm Liên Khương TX Bửu Quang – Tuy Phước
 1.  
Nguyễn Thị Liên Minh Hạnh Chùa Tăng Quang – Qui Nhơn
 1.  
Phan Thị Mỹ Lệ Nguyên Ánh Chùa Phổ Tịnh – Quảng Ngãi
 1.  
Huỳnh Thị Thu Loan Đồng Nhã Chùa Long Hương – An Nhơn
 1.  
Trần Thụy Vạn Minh Chùa Trung Thành – Tuy Phước
 1.  
Võ Thị Hồng Mai Tâm Chi Chùa Liên Hoa – Nha Trang
 1.  
Phạm Thị Hoàng Nga Vạn Nguyên Chùa Trug Thành – Tuy Phước
 1.  
Nguyễn Thị Nga Huệ Hiếu Chùa Hương Sơn – Lâm Đồng
 1.  
Võ Thị Nga Quảng Giới Chùa Sanh Liên – An Nhơn
 1.  
Lê Thị Thanh Nhân Huệ Đắc chùa Đức An – Khánh Hòa
 1.  
Nguyễn Thị Hoàng Oanh Thánh Hoài Chùa Tùng Lâm – Tuy Phước
 1.  
Huỳnh Thị Pháp Nhựt Thanh Chùa Kim Quang – Đà Nẵng
 1.  
Cáp Thị Mỹ Phương Quảng Ân Chùa Tâm Ấn – Qui Nhơn
 1.  
Võ Thị Phượng Quảng Phi Chùa Tăng Quang – Qui Nhơn
 1.  
Hồ Thị Sen Liên Tâm TX Ngọc Như – Phù Cát
 1.  
Đỗ Thị Sương Huệ Tín Chùa Tuệ Quang – TP Đà Lạt
 1.  
Nguyễn Thị Sương Liên Trinh TX Ngọc Trung – An Khê
 1.  
Nguyễn Thị Thu Sương Quảng Tảo Chùa Tâm Ấn – Qui Nhơn
 1.  
Nguyễn Thị Thanh Tâm Liên Đạo TX Ngọc Bình – Tây Sơn
 1.  
Nguyễn Thị Tâm Nhuận Bình  
 1.  
Nguyễn Thị Ngọc Nguyên Chiếu Chùa Tâm Ấn – Qui Nhơn
 1.  
Phạm Thị Tuyết Liên Thành TX Ngọc Sơn – Bồng Sơn
 1.  
Nguyễn Thị Tuyết Liên Ngọc TX Ngọc Sơn – Bồng Sơn
 1.  
Phạm Thị Thanh Vạn Tịnh Chùa Tịnh Hòa – An Nhơn
 1.  
Phan Thị Thảo Liên Như TX Ngọc Trung – An Khê
 1.  
Võ Thị Thanh Thảo Liên Hương TX Ngọc Như – Phù Cát
 1.  
Trần Thị Thiện Quảng Nhơn Chùa Lộc Uyển – Qui Nhơn
 1.  
Võ Thị Đông Thoảng Vạn Thông Chùa Long Hương – An Nhơn
 1.  
Nguyễn Thị Thu Đồng Thiện Chùa Long Hương – An Nhơn
 1.  
Lê Thị Bích Thu Liên Mãn TX Bửu Quang – Tuy Phước
 1.  
Phạm Thị Kim Thu Tuệ Vân Chùa Lộc Uyển – Qui Nhơn
 1.  
Huỳnh Thị Kim Thu Diệu Khai  
 1.  
Dương Thị Thuần Nhuận Toàn TT An Phú – Phù Cát
 1.  
Hồ Thị Thúy Thông Nguyệt Chùa Trung Thành – Tuy Phước
 1.  
Phạm Thị Thúy Đồng Liễu Chùa Long Quang – Phù Cát
 1.  
Lê Thị Thùy Nguyên Trang Chùa Phổ Thiên – Quảng Ngãi
 1.  
Hồ Thị Thủy Nhuận Hải Chùa Bảo Long – Khánh Hòa
 1.  
Nguyễn Thị Trang Liên Hiến TX Ngọc Trung – An Khê
 1.  
Trần Thị Thu Trí Thị Thông Chùa Trung Thành – Tuy Phước
 1.  
Khê Thị Út Quảng Hiền Chùa Tháp Đôi – Qui Nhơn
 1.  
Nguyễn Thị Xuân Vinh Tâm Hồng Chùa Phổ Tế - TP Nha Trang
 1.  
Nguyễn Thị Liên Hải TX Bửu Quang – Tuy Phước
 1.  
Lai Vũ Vương Quảng Hiện Chùa Tâm Ấn – Qui Nhơn
 1.  
Nguyễn Thị Khánh Yên Quảng Tịnh  
 1.  
Võ Thị Xuân Bổn Tánh Chùa Khánh Lâm – Tuy PhướcDANH SÁCH CÁC MÔN HỌC VÀ GIÁO THỌ NĂM I (2000 – 2001)
 
STT MÔN HỌC GIÁO THỌ TRÚ XỨ
 1.  
Kinh Bách Dụ HT. Thích Đồng Chơn Chùa Bình An
 1.  
Kinh Thập Thiện HT. Thích Đồng Hạnh Chùa Hưng Long
 1.  
Kinh Pháp Cú HT. Thích Nguyên Huệ Chùa Bích Nam
 1.  
Kinh Bát Đại Nhân Giác ĐĐ. Thích Quảng Chiếu Chùa Long Khánh
 1.  
Luật Trường Hàng HT. Thích Quảng Bửu TV. Nguyên Thiều
 1.  
Sử Phật giáo Ấn Độ HT. Thích Nguyên Phước Chùa Long Khánh
 1.  
Hiến Chương Giáo Hội HT. Thích Như Quang Chùa Đại Viên
 1.  
Phật Pháp Căn Bản HT. Thích Tịnh Nhãn
ĐĐ. Thích Quảng Thông
Chùa Giác Hoàng
Chùa  Long Khánh
 1.  
Hán Văn HT. Thích Viên Đạt Chùa Giác Nguyên
 1.  
Anh văn ĐĐ. Thích Quảng Thông GV. Hàn Tuyết Anh Chùa Long Khánh
TX. An Nhơn


DANH SÁCH CÁC MÔN HỌC VÀ GIÁO THỌ NĂM II (2001 – 2002)
 
STT MÔN HỌC GIÁO THỌ TRÚ XỨ
01. Kinh Na Tiên Tỳ Kheo HT. Thích Như Quang Chùa Đại Viên
02. Kinh Trường Bộ HT. Thích Nguyên Huệ Chùa Bích Nam
03. Kinh Di Giáo ĐĐ. Thích Quảng Chiếu Chùa Long Khánh
04. Luật Giải HT. Thích Đồng Chơn Chùa Bình An
05. Quy Sơn Cảnh Sách TT. Thích Đồng Tịnh Chùa Gia Khánh
06. Tỳ Ni Nhật Dụng TT. Thích Đồng Tịnh Chùa Gia Khánh
07. Luận Bách Pháp Minh Môn HT. Thích Quảng Bửu TV. Nguyên Thiều
08. Luận Đại Thừa Khởi Tín HT. Thích Quảng Bửu TV. Nguyên Thiều
09. Sử Phật giáo Ấn Độ HT. Thích Nguyên Phước Chùa Long Khánh
10. Phật Pháp Căn Bản HT. Thích Tịnh Nhãn Chùa Giác Hoàng
11. Nghi Lễ TT. Thích Đồng Tịnh Chùa Gia Khánh
12. Thiền học HT. Thích Nguyên Chơn
TT. Thích Giác Trí
Chùa Liên Hoa
Tịnh Xá Ngọc Sơn
13. Hán Văn HT. Thích Viên Đạt Chùa Giác Nguyên
14. Anh Văn ĐĐ. Thích Quảng Thông Chùa Long Khánh
15. Việt Văn GV. Phan Hữu Thiên TX An Nhơn
DANH SÁCH CÁC MÔN HỌC VÀ GIÁO THỌ NĂM III (2002 – 2003)
 
STT MÔN HỌC GIÁO THỌ TRÚ XỨ
01. Kinh Trung Bộ HT. Thích Nguyên Huệ Chùa Bích Nam
02. Kinh Pháp Bảo Đàn TT. Thích Đồng Tịnh Chùa Gia Khánh
03. Kinh Tứ Thập Nhị Chương HT. Thích Nguyên Điền Chùa Long Khánh
04. Luật Giải HT. Thích Đồng Chơn Chùa Bình An
05. Luận Phật Thừa Tông Yếu HT. Thích Quảng Bửu TV. Nguyên Thiều
06. Duy Thức Tam Thập Tụng ĐĐ. Thích Viên Dung TĐ. Thập Tháp
07. Sử Phật giáo Ấn Độ TT. Thích Quảng Cảnh Chùa Long Thạnh
08. Phật Pháp Căn Bản HT. Thích Tịnh Nhãn Chùa Giác Hoàng
09. Nghi Lễ TT. Thích Thị Quyên Chùa Bình Quang
10. Hán Văn ĐĐ. Thích Vạn Hành Chùa Hưng Khánh
11. Anh văn GV. Hàn Tuyết Anh TX An Nhơn

DANH SÁCH CÁC MÔN HỌC VÀ GIÁO THỌ NĂM IV (2003 – 2004)
 
STT MÔN HỌC GIÁO THỌ TRÚ XỨ
01. Kinh Kim Cang HT. Thích Nguyên Điền Chùa Long Khánh
02. Kinh Trường A Hàm HT. Thích Nguyên Huệ Chùa Bích Nam
03. Kinh Duy Ma Cật TT. Thích Đồng Tịnh Chùa Gia Khánh
04. Luật Giải HT. Thích Đồng Chơn Chùa Bình An
05. Luận Đại Thừa Chỉ Quán HT. Thích Quảng Bửu TV. Nguyên Thiều
06. Tông Phái Phật Giáo HT. Thích Tịnh Nhãn Chùa Giác Hoàng
07. Duy Thức Học TT. Thích Nhuận An Chùa Hưng Long
08. Hán Văn ĐĐ. Thích Vạn Hành Chùa Hưng Khánh
09. Anh văn Cô Hàn Tuyết Anh TX An Nhơn
10. Nhị Khoá Hiệp Giải HT. Thích Đồng Chơn Chùa Bình An
11. Kinh Pháp Hoa HT. Thích Quảng Bửu TV. Nguyên Thiều
12. Tỳ Kheo Giới Bổn HT. Thích Quảng Bửu TV. Nguyên Thiều

DANH SÁCH BAN GIÁM HIỆU KHÓA III
 
STT ĐẠO HIỆU CHỨC VỤ TRÚ XỨ
01. HT. Thích Nguyên Chơn Hiệu Trưởng Chùa Liên Hoa
02. HT. Thích Đồng Hạnh Phó Hiệu Trưởng Chùa Hưng Long
03. HT. Thích Nguyên Huệ Phó Hiệu Trưởng Chùa Bích Nam
04. NT.  TN Hạnh Nghiêm Phó Hiệu Trưởng Chùa Lộc Uyển
05. HT. T Quảng Bửu Giám Luật TV Nguyên Thiều
06. HT. Thích Tịnh Nhãn Chánh Thư Ký Chùa Giác Hoàng
07. TT. Thích Quảng Độ Chánh Văn Phòng
(Năm thứ 1)
Chùa Long Hòa
08. ĐĐ. Thích Viên Dung Chánh Văn Phòng
(Năm thứ 2-3-4)
Chùa Thập Tháp
09. SC. TN Minh Thông Phó Văn Phòng Chùa Sanh Liên
10. SC. TN Minh Tâm
SC. TN Minh Tấn
Thư viện Chùa Hương Quang
Chùa Lộc Uyển
11. HT. T Quảng Bửu Trưởng Ban Quản Chúng
(năm thứ 1+2)
TV Nguyên Thiều
12. TT. Thích Đồng Tu Phó Quản Chúng
(năm thứ 1)
Chùa Thanh Quang
13. ĐĐ. Thích Đồng Quý Phó Quản Chúng
(năm thứ 1)
Chùa Hồng Sơn
14. ĐĐ. Thích Quảng Chiếu Phó Quản Chúng
(năm thứ 1+2)
Chùa Long Khánh
15. TT. Thích Thị Quyên Trưởng Ban Quản Chúng
(năm thứ 3)
Chùa Bình Quang
16. ĐĐ. Thích Vạn Tịnh Phó Quản Chúng
(năm thứ 3)
Chùa Hưng Long
17. ĐĐ. Thích Viên Dung Phó Quản Chúng
(năm thứ 3)
Chùa Thập Tháp
13. TT. Thích Quảng Cảnh Quản Chúng (năm thứ 4) Chùa Long Thạnh
14. NT. TN Diệu Huyền Quản Chúng Ni (năm 1) Chùa Trung Thành
15. NT. TN Hạnh văn Quản Chúng Ni (năm 2) Chùa Tịnh Hòa
16. NS. TN Như Phương Quản Chúng Ni (năm 3) Chùa Tòng Lâm
17. NS. TN Hạnh Giải Quản Chúng Ni (năm 4) Chùa Tâm Ấn
 

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Videos
Thống kê
 • Đang truy cập7
 • Hôm nay38
 • Tháng hiện tại10,160
 • Tổng lượt truy cập280,308
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây