DANH SÁCH TĂNG SINH TỐT NGHIỆP KHÓA II - NIÊN KHÓA (1996 – 2000)

Thứ bảy - 01/12/2018 13:57
DANH SÁCH TĂNG SINH TỐT NGHIỆP
KHÓA II - NIÊN KHÓA (1996 – 2000)
Tổng số: 88 Tăng sinh
STT HỌ TÊN PHÁP DANH HIỆN TRÚ
(GHI THEO HỒ SƠ NHẬP HỌC)
 1.  
Nguyễn Minh Ân Vạn Thiện Chùa Phổ Bảo – Tuy Phước
 1.  
Trần Văn Bằng Quảng Giác TĐ Long Khánh – Quy Nhơn
 1.  
Võ Sơn Bình Đồng Ngọc Chùa Chi Hội An Nhơn
 1.  
Phan Ngọc Bửu Vạn Pháp Chùa Giác Hoàng – An Nhơn
 1.  
Nguyễn Hữu Quảng Thường TĐ Long Khánh – Quy Nhơn
 1.  
Phạm Văn Cường Lệ Thạnh Chùa Hoa Nghiêm – Kontum
 1.  
Phạm Viết Cường Nhuận Tịnh Chùa Trung Khánh – Kontum
 1.  
Nguyễn Đức Chánh Nhuận Pháp Chùa Trúc Lâm – Quy Nhơn
 1.  
Lê Quang Duy Như Niệm Chùa Thập Tháp – An Nhơn
 1.  
Trương Đại Nhựt Quảng Chùa Quy Sơn – Gia Lai
 1.  
Nguyễn Xuân Để Nhựt Hiếu Chùa Quy Sơn – Gia Lai
 1.  
Phan Ngọc Đến Đồng Đức Chùa Chi Hội An Nhơn
 1.  
Võ Văn Đông Như Vũ Chùa Thập Tháp – An Nhơn
 1.  
Nguyễn Thái Hận Tâm Anh Chùa Linh Phong – Khánh Hòa
 1.  
Nguyễn Văn Hóa Nhuận Thân Chùa Thiên Đức – Tuy Phước
 1.  
Ngô Quốc Hoàng Giác Khoan TX Ngọc Tòng – TP Nha Trang
 1.  
Hồ Hữu Hồng Tâm Phát Chùa Linh Phong – Khánh Hòa
 1.  
Tôn Ngọc Hùng Như Từ Chùa Thập Tháp – An Nhơn
 1.  
Nguyễn Kim Hưng Nhựt Chấn Chùa Phước Long – Tây Sơn
 1.  
Nguyễn Văn Hỷ Quảng Từ Chùa Đại Giác – Bảo Lộc
 1.  
Trần Thành Kế Quảng Đạt Chùa Bích Nam – Tuy Phước
 1.  
Hà Văn Kết Quảng Tường Chùa Đại Giác – Bảo Lộc
 1.  
Ngô Thanh Kỷ Vạn Tường Chùa Phổ Bảo – Tuy Phước
 1.  
Đặng Cửu Khánh Nhựt Hòa Chùa Viên Quang – Tây Sơn
 1.  
Phạm Duy Khánh Quảng Lý Chùa Đại Giác – Bảo Lộc
 1.  
Đỗ Cao Lãnh Nhuận Ân Chùa Hồng Sơn – An Nhơn
 1.  
Trần Cao Lành Quảng Độ Chùa Hồng Từ - Kontum
 1.  
Phạm Văn Lộc Đồng Phúc Chùa Hoằng Hóa – Hoài Nhơn
 1.  
Lê Văn Lợi Nguyên Lộc Chùa Từ Quang – Quảng Ngãi
 1.  
Nguyễn Tấn Lợi Quảng Phước Chùa Bửu Thắng – Gia Lai
 1.  
Châu Văn Lực Nhuận Trí Chùa Hòa Quang – Quảng Nam
 1.  
Nguyễn Văn Mẹo Quảng Nghĩa Chùa Đại Giác – Bảo Lộc
 1.  
Trương Đình Nam Đức Hải Chùa Ngưỡng Quan – An Nhơn
 1.  
Nguyễn Văn Nam Nhuận Phổ Chùa PG Ninh Hòa – Khánh Hòa
 1.  
Phan Văn Ngân Đồng Kim Chùa Chi Hội An Nhơn
 1.  
Nguyễn Duy Nghĩa Đồng Trung Chùa Phước Lâm – Hội An
 1.  
Nguyễn Hữu Nghĩa Quảng Dũng Chùa Long Hòa – Phù Cát
 1.  
Lê Hồng Ngọc Giác Khai TX Ngọc Phú – Gia Lai
 1.  
Nguyễn Duy Nguyên Quảng Lượng Chùa Long Khánh – Qui Nhơn
 1.  
Đinh Văn Ơn Giác Hậu TX Ngọc Duyên – An Nhơn
 1.  
Đào Trọng Phát Vạn Đạt Chùa Giác Hoàng – An Nhơn
 1.  
Trần An Phú Nhựt Tín Chùa Tân An – An Khê
 1.  
Trần Văn Phúc Đồng Tấn Chùa Chi Hội An Nhơn
 1.  
Hồ Tấn Phúc Giác Lạc TX Ngọc Hòa – Qui Nhơn
 1.  
Hoàng Văn Phi Phụng Quảng Sự Chùa Đại Giác – Bảo Lộc
 1.  
Nguyễn Đức Phụng Đồng Khâm Tu Viện Nguyên Thiều
 1.  
Phan Đắc Phụng Nhuận Từ Chùa PG Ninh Hòa – Khánh Hòa
 1.  
Võ Hùng Phương Từ Phương Chùa Niết Bàn – BR Vũng Tàu
 1.  
Nguyễn Thế Phượng Sơn Hoàng Chùa Vĩnh Khánh – An Nhơn
 1.  
Hà Vĩnh Quang Như Minh Chùa Phổ Tịnh – An Nhơn
 1.  
Nguyễn Xuân Quang Giác Huy TX Ngọc Hội – Bồng Sơn
 1.  
Nguyễn Xuân Quang Vạn Xuân Chùa Tuyên Phong – An Nhơn
 1.  
Nguyễn Ngọc Quý Nhuận Pháp Chùa Trung Khánh – Kontum
 1.  
Nguyễn Sy Hữu Nghĩa Chùa Thiên Bình – An Nhơn
 1.  
Lý Hoài Sơn Quảng Ngọc Chùa Thiên Lộc – Tuy Phước
 1.  
Nguyễn Thanh Tuấn Đồng Trí Chùa Phước Lâm – Tuy Phước
 1.  
Phạm Văn Tấn Đồng Hội Chùa Chi Hội An Nhơn
 1.  
Lê Nhựt Tiến Nhuận Thành Chùa Thiên Đức – Tuy Phước
 1.  
Lê Văn Tuấn Nhựt Huy Chùa Long Quy – BR Vũng Tàu
 1.  
Nguyễn Anh Tuấn Quảng Nghĩa Chùa Tịnh Quang – Tuy Phước
 1. h
Nguyễn Thanh Tuấn Nhuận Minh Chùa Thiên Phước – Phù Mỹ
 1.  
Phạm Thanh Tuấn Nhuận Tú Chùa Long Sơn – Bồng Sơn
 1.  
Nguyễn Tuất Nhuận Quý Chùa Long Hòa – Phù Cát
 1.  
Nguyễn Quang Tuyến Nhựt Tấn Chùa Diêu Quang – An Nhơn
 1.  
Nguyễn Phương Từ Nhuận Nghiêm Chùa PG Ninh Hòa – Khánh Hòa
 1.  
Nguyễn Văn Ty Quảng Phúc Chùa Đại Giác – Bảo Lộc
 1.  
Phan Tất Thanh Nhuận Nhàn Chùa Bửu Thắng – Gia Lai
 1.  
Võ Văn Thanh Nhuận Tâm Chùa An Long – Qui Nhơn
 1.  
Lê Bá Thành Nguyên Minh Chùa Sơn Quang – TP Đà Nẵng
 1.  
Hà Văn Thiết Như Chí Chùa Thập Tháp – An Nhơn
 1.  
Dương Minh Thọ Quảng Trị Chùa Đại Giác – Bảo Lộc
 1.  
Hồ Đắc Thọ Quảng Trí Chùa Long Khánh – Qui Nhơn
 1.  
Phan Đức Thắng Đồng Giải Chùa Thiền Sơn – Gia Lai
 1.  
Lê Văn Thuận Nhuận Lợi Chùa Long Sơn – Bồng Sơn
 1.  
Trần Trắng Nhuận Hồng Chùa Trung Khánh – Kontum
 1.  
Nguyễn văn Trọng Chúc Hiếu Chùa Linh Ứng – TP Đà Nẵng
 1.  
Đinh Quang Trung Từ Trung Chùa Niết Bàn – BR Vũng Tàu
 1.  
Lê Thành Trung Quảng Hòa Chùa Bích Nam – Tuy Phước
 1.  
Nguyễn Chánh Trực Vạn Trung Chùa Giác Hoàng – An Nhơn
 1.  
Cao Phùng Vạn Thị Ân Chùa Minh Tịnh – TP Qui Nhơn
 1.  
Đoàn Vàng Đồng Ngọc Chùa An Lạc – Bảo Lộc
 1.  
Nguyễn Văn Vinh Quảng Hiển Chùa Long Khánh – Qui Nhơn
 1.  
Lê Quang Việt Quảng Quả Chùa Long Khánh – Qui Nhơn
 1.  
Nguyễn Đình Đức Huy Chùa Thiên Trúc – Tuy Phước
 1.  
Trần Văn Vui Quảng Thao Chùa Đại Giác – Bảo Lộc
 1.  
Trần Đức Vỹ Quảng Chiếu Chùa Long Khánh – Qui Nhơn
 1.  
Nguyễn Thanh Xuân Đồng Huy Chùa Khánh Vân – Tuy Phước
 1.  
Phạm Văn Xuân Lệ Yến Chùa Hoa Nghiêm – Kontum
                             


DANH SÁCH NI SINH TỐT NGHIỆP
KHÓA II - NIÊN KHÓA (1996 – 2000)
Tổng số: 74 Ni sinh
STT HỌ TÊN PHÁP DANH HIỆN TRÚ
(GHI THEO HỒ SƠ NHẬP HỌC)
 1.  
Nguyễn Thị Ba Nguyên Huệ Chùa Hải Quang – Tuy Phước
 1.  
Nguyễn Thị Bảy Quảng Thành Chùa Lộc Uyển – Qui Nhơn
 1.  
Nguyễn Thị Ngọc Bích Quảng Định Chùa Minh Đức – Khánh Hòa
 1.  
Nguyễn Thị Thu Cúc Quảng Tham Chùa An Thạnh – Gia Lai
 1.  
Ngô Thị Diễm Châu Quảng Ngọc Chùa Lộc Uyển – Qui Nhơn
 1.  
Dương Thị Mỹ Dung Quảng Diện Chùa Linh Sơn – TP Nha Trang
 1.  
Lương Thị Cam Dũng Nhựt Dung Chùa Kim Liên – TP Đà Nẵng
 1.  
Lê Thị Thùy Dương Như Thức Chùa Bửu Long – Gia Lai
 1.  
Nguyễn Thị Thùy Dương Nguyên Hiếu Chùa Liên Hoa – Khánh Hòa
 1.  
Đào Thị Minh Đồng Xuân Chùa Hương Quang – Tuy Phước
 1.  
Phan Thị Mỹ Hạnh Liên Huệ TX Ngọc Thọ - Kontum
 1.  
Hoàng Thị Hạnh Nhựt Phúc Chùa Bửu Long – Gia Lai
 1.  
Lê Thị Bích Hiệp Sơn Thái Chùa Hương Quang – TP Đà Lạt
 1.  
Lê Thị Thu Hiệp Đồng Hòa Chùa Tịnh Nghiêm – Quảng Ngãi
 1.  
Hoàng Thị Hiếu Nhựt Hảo Chùa Bửu Long – Gia Lai
 1.  
Nguyễn Thị Minh Hiền Nguyên Hậu TT Thanh Nghiêm – Khánh Hòa
 1.  
Đỗ Thị Hòa Liên Nhu TX Ngọc Hòa – Kontum
 1.  
Nguyễn Thị Hòa Liên Khôi TX Ngọc Kỳ - Quảng Nam
 1.  
Võ Thị Hồng Hoa Nhựt Lan Chùa Bửu Long – Gia Lai
 1.  
Đặng Thị Hồng Quảng Phước Chùa Tâm Ấn – Qui Nhơn
 1.  
Vương Thị Hồng Liên Thúy TX Ngọc Trung – An Khê
 1.  
Nguyễn Thị Huệ Quảng Trí Chùa Trung Thành – Tuy Phước
 1.  
Nguyễn Thị Bích Huệ Vạn Nguyện Chùa Trung Thành – Tuy Phước
 1.  
Hà Thị Huệ Quảng Khai Chùa Lộc Uyển – Qui Nhơn
 1.  
Lê Thị Mỹ Kim Tâm Thủy Ni Viện Diệu Quang – Khánh Hòa
 1.  
Lê Thị Lan Vạn Ngọc Chùa Tịnh Hòa – An Nhơn
 1.  
Nguyễn Thị Kim Lan Liên Phước TX Từ Vân – Bình Thuận
 1.  
Nguyễn Thị Lập Quảng Hạnh Chùa Tâm Ấn – TP Qui Nhơn
 1.  
Nguyễn Thị Liên Tịnh Liên TX Ngọc Yên – Phú Yên
 1.  
Nguyễn Thị Bích Liên Liên Xuân TX Bửu Quang – Tuy Phước
 1.  
Hồ Thị Bạch Liên Nguyên Hoa Chùa Linh Sơn – TP Nha Trang
 1.  
Nguyễn Thị Liễu Nguyên Ý Chùa Phổ Tịnh – Quảng Ngãi
 1.  
Nguyễn Thị Lũy Nguyên Tâm Chùa An Lạc – Khánh Hòa
 1.  
Vũ Thị Luyến Liên Duyên TX Bửu Quang – Tuy Phước
 1.  
Nguyễn Lê Thị Loan Quảng Nhơn Chùa Lộc Uyển – Qui Nhơn
 1.  
Ngô Thị Mai Đức Nguyện Chùa Quan Âm – An Nhơn
 1.  
Lương Thị Thu Miễn Diệu Mãn Chùa Hải Quang – Tuy Phước
 1.  
Nguyễn Thị Hồng Nga Quảng Nhơn Chùa Tâm Ấn – Qui Nhơn
 1.  
Lê Thị Hạnh Nguyên Nguyên Tuệ Cùa Linh Sơn – TP Nha Trang
 1.  
Hoàng Thị Nở Nhựt Huệ Chùa Kim Liên – TP Đà Nẵng
 1.  
Nguyễn Thị Nhi Nguyên Anh Chùa Linh Sơn – TP Nha Trang
 1.  
Nguyễn Thị Cẩm Nhung Quảng Châu Chùa Bửu Sơn – Gia Lai
 1.  
Diệp Thị Tuyết Nhung Quảng Mãn Chùa Lộc Uyển – Qui Nhơn
 1.  
Ngô Thị Lệ Nghiêm Nhuận Túc Chùa Thanh Đức – Khánh Hòa
 1.  
Đặng Ngọc Phương Oanh Quảng Yến Chùa Long Hương – An Nhơn
 1.  
Nguyễn Thị Phê Liên Định TX Ngọc Trung – An Khê
 1.  
Bùi Thị Hoàng Phúc Nguyên Hòa NV Diệu Quang – Khánh Hòa
 1.  
Hà Thị Phúc Đồng Lý Chùa Tuệ Quang – TP Đà Lạt
 1.  
Trần Thị Kim Phương Liên Doanh TX Ngọc Trung – An Khê
 1.  
Nguyễn Thị Thu Phương Quảng Hướng Chùa Lộc Uyển – Qui Nhơn
 1.  
Lưu Thị Phượng Quảng Tâm Chùa Linh Bửu – BR Vũng Tàu
 1.  
Nguyễn Thị Gái Liên Giới TX Ngọc Trung – An Khê
 1.  
Trần Thị Gái Liên Đào TX Ngọc Thọ - Kontum
 1.  
Huỳnh Thị Tốt Đồng Diện Chùa Tịnh Nghiêm – Quảng Ngãi
 1.  
Đặng Thị Tuyết Nguyên Tịnh  
 1.  
Nguyễn Thị Thảo Trung Hiền Chùa Linh Sơn – TP Nha Trang
 1.  
Lê Thị Thắm Nguyên Diệu Chùa Viên Quang – Quảng Ngãi
 1.  
Nguyễn Thị Thu Liên Nguyệt TX Ngọc Hoà – Kontum
 1.  
Nguyễn Thị Hoài Thu Nhựt Đức Chùa Kim Liên – TP Đà Nẵng
 1.  
Trần Thị Thu Thúy Quảng Nguyên Chùa Trung Thành – Tuy Phước
 1.  
Nguyễn Thị Lệ Thủy Quảng Long Chùa Linh Bửu – BR Vũng Tàu
 1.  
Nguyễn Thị Thu Thủy Chúc Thảo Chùa Hòa Phước – TP Đà Nẵng
 1.  
Nguyễn Thị Thư Quảng Thái Chùa Trung Thành – Tuy Phước
 1.  
Nguyễn Thị Thừa Liên Phúc TX Bửu Quang – Tuy Phước
 1.  
Đặng Thị Trang Quảng Phổ TT An Phú – Phù Cát
 1.  
Hồ Thị Trang Nhuận Thanh Chùa Từ Hiếu – BR Vũng Tàu
 1.  
Đặng Thị Trinh Nguyên Chỉ Chùa An Lạc – Khánh Hòa
 1.  
Nguyễn Thị Trung Nhựt Hòa Chùa Bửu Long – Gia Lai
 1.  
Lê Thị Trương Quảng Phúc Chùa Sanh Liên – An Nhơn
 1.  
Bùi Thị Xuân Quảng Hỷ Chùa Diệu Quang – Quảng Nam
 1.  
Đinh Thị Thiên Nhuận Thành Chùa Hương Quang – Tuy Phước
 1.  
Nguyễn Thị Hồng Vinh Đồng Quang  
 1.  
Nguyễn Thị Hồng Yến Quảng An Chùa Tâm Ấn – Qui Nhơn
 1.  
Phạm Thị Kim Yến Nguyên Thuận TT Huệ An – Quảng NgãiDANH SÁCH CÁC MÔN HỌC VÀ GIÁO THỌ NĂM I (1996 – 1997)
 
STT MÔN HỌC GIÁO THỌ TRÚ XỨ
 1.  
Kinh Pháp Cú HT. Thích Nguyên Huệ Chùa Bích Nam
 1.  
Nghi Lễ HT. Thích Viên Đạt Chùa Giác Nguyên
 1.  
Kinh Bát Đại Nhơn Giác HT. Thích Quảng Bửu Tu Viện Nguyên Thiều
 1.  
Kinh Thập Thiện HT. Thích Nguyên Khiết Chùa Tịnh Quang
 1.  
Sử Phật Giáo HT. Thích Nguyên Phước Chùa Long Khánh
 1.  
Luật Tỳ Ni Yếu Giải HT. Thích Đồng Chơn Chùa Bình An
 1.  
Hán Văn HT. Thích Viên Đạt Chùa Giác Nguyên
 1.  
Phật Pháp Căn Bản HT. Thích Tịnh Nhãn Chùa Giác Hoàng
 1.  
Sinh Hoạt Ngoại Khóa HT. Thích Như Quang Chùa Đại Viên
 1.  
Anh Văn GV Hàn Tuyết Anh TT Bình Định

DANH SÁCH CÁC MÔN HỌC VÀ GIÁO THỌ NĂM II (1997 – 1998)
 
STT MÔN HỌC GIÁO THỌ TRÚ XỨ
01. Sử Phật Giáo HT. Thích Nguyên Phước Chùa Long Khánh
02. Hán Văn HT. Thích Viên Đạt Chùa Giác Nguyên
03. Luận Đại Thừa Bách Pháp HT. Thích Đồng Hạnh Chùa Hưng Long
04. Kinh Di Giáo HT. Thích Nguyên Khiết Chùa Tịnh Quang
05. Anh Văn GV Hàn Tuyết Anh  
06. Luật Giải HT. Thích Đồng Chơn Chùa Bình An
07. Phật Pháp Căn Bản HT. Thích Tịnh Nhãn Chùa Giác Hoàng
08. Kinh Tứ Thập Nhị Chương HT. Thích Nguyên Chơn Chùa Liên Hoa
09. Kinh Trường A Hàm HT. Thích Nguyên Huệ Chùa Bích Nam
10. Kin Bách Dụ HT. Thích Quảng Bửu Tu Viện Nguyên Thiều
11. Kinh Na Tiên Tỳ Kheo HT. Thích Như Quang Chùa Đại Viên
13. Sinh Hoạt Ngoại Khóa HT. Thích Như Quang Chùa Đại Viên

DANH SÁCH CÁC MÔN HỌC VÀ GIÁO THỌ NĂM III (1998 – 1999)
 
STT MÔN HỌC GIÁO THỌ TRÚ XỨ
01. Sử Phật Giáo HT. Thích Nguyên Phước Chùa Long Khánh
02. Anh Văn GV Hàn Tuyết Anh TT Bình Định
03. Hán Văn HT. Thích Viên Đạt Chùa Giác Nguyên
04. Kinh Kim Cang HT. Thích Nguyên Chơn Chùa Liên Hoa
05. Kinh Na Tiên Tỳ Kheo HT. Thích Như Quang Chùa Đại Viên
06. Phật Pháp Căn Bản HT. Thích Tịnh Nhãn Chùa Giác Hoàng
07. Kinh Trường Bộ HT. Thích Nguyên Huệ Chùa Bích Nam
08. Luật HT. Thích Đồng Chơn Chùa Bình An
09. Phật Thừa Tôn Yếu HT. Thích Quảng Bửu Tu Viện Nguyên Thiều
10. Duy Thức HT. Thích Đồng Hạnh Chùa Hưng Long

DANH SÁCH CÁC MÔN HỌC VÀ GIÁO THỌ NĂM IV (1999 – 2000)
 
STT MÔN HỌC GIÁO THỌ TRÚ XỨ
01. Hán Văn HT. Thích Viên Đạt Chùa Giác Nguyên
02. Sử Phật Giáo HT. Thích Nguyên Phước Chùa Long Khánh
03. Văn Học Sử HT. Thích Viên Đạt Chùa Giác Nguyên
04. Luận Đại Thừa Khởi Tín HT. Thích Quảng Bửu Tu Viện Nguyên Thiều
05. Luật Giải HT. Thích Đồng Chơn Chùa Bình An
06. Duy Thức HT. Thích Đồng Hạnh Chùa Hưng Long
07. Kinh Pháp Bảo Đàn HT. Thích Nguyên Chơn Chùa Liên Hoa
08. Kinh Tăng Chi HT. Thích Nguyên Huệ Chùa Bích Nam
09. Phật Pháp Căn Bản HT. Thích Tịnh Nhãn Chùa Giác Hoàng
10. Kinh Duy ma Cật HT. Thích Nguyên Khiết Chùa Tịnh Quang
11. Luận Đại Thừa Chỉ Quán HT. Thích Quảng Bửu Tu Viện Nguyên Thiều
12. Anh Văn GV Hàn Tuyết Anh TT Bình Định

DANH SÁCH BAN GIÁM HIỆU KHÓA II
 
STT ĐẠO HIỆU CHỨC VỤ TRÚ XỨ
01. HT. T NGUYÊN CHƠN HIỆU TRƯỞNG CHÙA LIÊN HOA
02. HT. T ĐỒNG HẠNH HIỆU PHÓ CHÙA HƯNG LONG
03. HT. T NHƯ QUANG HIỆU PHÓ CHÙA ĐẠI VIÊN
04. NT. TN HẠNH NGHIÊM HIỆU PHÓ CHÙA LỘC UYỂN
05. HT. T QUẢNG BỬU GIÁM LUẬT TV. NGUYÊN THIỀU
06. HT. T TỊNH NHÃN THƯ KÝ – CHÁNH VP CHÙA GIÁC HOÀNG
07. TT. T QUẢNG ĐỘ THỦ QUỸ CHÙA LONG HÒA
08. HT. T MINH HẠNH QUẢN CHÚNG T NĂM 1 CHÙA PHƯỚC ĐIỀN
09. HT. T ĐỒNG HẠNH QUẢN CHÚNG T NĂM 1 CHÙA HƯNG LONG
10. HT. T NGUYÊN KHIẾT QUẢN CHÚNG T NĂM 2 CHÙA TỊNH QUANG
11. HT. T TỊNH NHÃN QUẢN CHÚNG T NĂM 3 CHÙA GIÁC HOÀNG
12. TT. T ĐỒNG TU QUẢN CHÚNG T NĂM 4 CHÙA THANH QUANG
12. NS. TN HẠNH GIẢI QUẢN CHÚNG N NĂM 1 CHÙA TÂM ẤN
12. NT. TN TỪ TRÍ QUẢN CHÚNG N NĂM 2 CHÙA QUAN ÂM
12. NS. TN NHƯ PHƯƠNG QUẢN CHÚNG N NĂM 3 CHÙA TÒNG LÂM
13. NS. TN HẠNH GIÁO QUẢN CHÚNG N NĂM 4 CHÙA THÁP ĐÔI

 

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Videos
Thống kê
 • Đang truy cập7
 • Hôm nay105
 • Tháng hiện tại10,227
 • Tổng lượt truy cập280,375
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây